Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Windischgrätz'

z dobového tisku

3. listopad 1848

Maďaři ve Vídeni

Windischgrätz vydal toto návěští: Sbor maďarských povstalců opovážil se vstoupiti na půdu rakouskou a dnes ráno až ke Schwechatu pokročili. Já jej ihned s částí svého vojska společně s bánovým napadl a zahnal, při čemž znamenitých škod utrpěli.

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

1. listopad 1848

Včera vzdala se Vídeň

Včera před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své vzdání odvolali, a nastala zároveň tuhá bitva mezi Jelačićem a Maďary, jakož i bombardování Vídně od Windischgrätze. Maďaří prý byli od Horvatů a našich kyrysníků na hlavu a dokonce poraženi.

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

26. únor 1849

Windischgrätz porazil povstance u Kapolny

Telegrafická zpráva do Holomouce dne 2. března přišlá zní: Polní maršál kn. Windischgrätz porazil dne 26. a 27. února povstance u Kapolny. Nepřílel prchl na dvě strany. Celý jeden prápor byl zajat.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

1. únor 1849

Poln. podm. hrab. Lamberg přenesen do Budíně

Kníže Windischgrätz nechal mrtvolu poln. podm. hrab. Lamberga z Peště na pevnost Budinskou přenesti. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

4. leden 1849

Windischgrätz má hlavní stan před Budínem

Dle 10. válečního bulletinu z Uher měl Windischgrätz dne 4. hlavni stán v Bie, 4 hod. před Budínem. Dne 3. přišla k němu deputace sněmu, kterou nepřijal. Šlik dobře pokračuje k Miškolci.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

Zprávy na téma 'Windischgrätz'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

23. listopad 1848

Velkokříž řádu sv. Jiřího

Kníže Lieven, generál-adjutant cára Mikuláše, přinesl polnímu maršálovi kníž. Windischgrätzovi velkokříž řádu sv. Jiřího, a bánu chorvátskému baronu Jelačići velkokříž řádu sv. Vladimíra ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

20. listopad 1848

Pokus o narovnání uherských věcí

20. list.
Kníže Windischgrätz odejel do Holomouce, aby tam ministerstvo k poslednímu pokusu o mírné narovnání uherských věcí pohnul. Příčina tohoto kroku polního maršála je, že ve vojště ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

17. listopad 1848

Rozkaz vrchního komanda vojska Vídně

Dne 17. přinesly Vídeňské noviny tento rozkaz vrchního komanda vojska, který byl 16. listopadu t. r. vojsku oznámen:

J. Osv. pana polního maršála došla z mnohých stran vědomost, že v mnohých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

12. listopad 1848

Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou

Jak doslýcháme, zůstane ve Vídni posádka do Uher 35.000 m. silná. Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou co nevidět s 96.000 m. do Uher. V jižních krajinách uherských stojící vojsko císařské obnáší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

11. listopad 1848

Preszlern a Fröbel odsoúzeni

Dne 11. byl Eduard Preszlern, šlechtic Sternau z Vídně, 32-letý, pro oučastensiví v ozbrojeném povslání k smrti odsoúzen a téhož dne večer o 5 ½ prachem a olovem odpraven.

Taktéž byl Jul. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

1. listopad 1848

Včera před polednem vzdala se Vídeň

Z Táborska.
Cestovníci od Vídně vypravují neobyčejné události. Včera totiž před polednem vzdala se Vídeň: tu však prý pozorovali se Štěpánské věže příchod vojska maďarského. Tu Vídeňané své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

31. říjen 1848

Provolání kn. Windischgrätze

Provolání kn. Windischgrätze k obyvatelům Vídně:

Byl mi podán návrh, bych učinil pokojné prostřednictví s městem Vídní a vtáhl se svým vojskem do Vídně, bych výminky ode mne položené sám ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848

30. říjen 1848

Prater a nádraží severní dráhy je obsazeno

V Praze dne 30. října.
Včera uveřejnilo zemské presidium následující telegrafické zprávy o stavu Vídně:

Dle dopisu pana barona Wessenberga ode dne 28. října je celý Prater a nádraží ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848

30. říjen 1848

Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala

Jisto jest, že se dne 30. Vídeň bez výmínky Windischgrätzi vzdala; v noci o 1. hod. přišla deputace obecní raddy do hlavního stanu a oznámila, že se město vzdává. Vojsku se měly otevřít brány dne ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

Články na téma 'Windischgrätz'

z dobového tisku

7. listopad 1848

Zprávy z horvatského táboru o Vídni

Od Vídně. Zajisté dychtil každý Čech po zprávách z horvatského táboru o Vídni; každý byl žádostiv vědět, jak se jim daří. Slyšeli jsme o nich pouze, že jsou bídně ošaceni, že dobyli několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

5. listopad 1848

Vídeň byla přemožena

Vídeň byla přemožena náramným nákladem sil i obětí; statně, mužně bránili se Vídeňané, i když nevyhnutelné podlehnuli své viděli; člověk by zplakal nad vyhozením tak krásných sil v politické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

2. listopad 1848

Boje ve Vídni

Od Nusdorfu. Že vojsko české táhnouc k Vídni Od Nusdorfu. Že vojsko české táhnouc k Vídni mělo na sobě barvy slovanské, způsobilo, kudy táhly, veliké překvapení. Pochody byly ostré, podzimní mlhy ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

11. duben 1849

Vůdcovské schopnosti generála

V Praze dne 11. dubna.

Skoro všechny hlasy ozývají se již buď zjevně neb aspoň dost srozumitelně proti tomu talentu, s kterým kníže Windischgrätz vede vojnu uherskou. Článek předcházející, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

4. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Nepoctivost se tresce sama: jděme nyní do Uher a hleďme, jak se tam tato sada vyplnila a snad, ovšem bohužel! ke slovanské škodě ještě více vyplní.

Když rakouská vláda byla v nejhorš... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

12. březen 1849

Windischgrätze neposlouchá ministerstvo

Vidíme se poznenáhla blížeti Rakousko dobám velice podobným třicitileté válce, a naše nynější vláda všemožně ještě pomáhá k tomu. Postavení knížete Windischgrätze bude brzy vévodovi Frie... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

8. březen 1849

Windischgrätz nařízení ministerstva neuznává!

Vídeňské noviny Presse podávají dne 5 března následující úvodní článek: „Co již dávno přestalo býti tajemstvím vidoucí části obecenstva, přišlo nyní takovým spůsobem na světlo, že žádné již o tom ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

11. únor 1849

Přehled vojska rakauského

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

Kdo je kdo

Kníže Alfred Kandidus Ferdinand Windischgrätz byl český šlechtic, rakouský politik a polní maršál. (Od roku 1804 rod povýšen do knížecího stavu.) ... Celý text

Zdroj: Internet