Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Zavodzký'

z dobového tisku

12. leden 1849

Alexandr Zavodzký ve Lvově

Na návrh prozatímního ministra veřejného vyučování jmenoval JCM. 12. ledna doktora Alexandra Zavodzkého, posavádního professora silozpytu v Přemyšlu, professorem silozpytu ve Lvově.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849