Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Židé'

z dobového tisku

4. březen 1849

Protest proti emancipací židů

Včera poslalo do sněmu říšského město Králové Hradec protest proti emancipací židů.

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

Zprávy na téma 'Židé'

z dobového tisku

19. květen 1849

Anglie: židé smějí být volení

Anglická dolejší sněmovna uzavřela hlasy 278 proti 185, že budoucně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

18. duben 1849

Žid koupil si dědinu

Rusíni. Ze Stanislavova. Zdejší žid Halporu použil již rovného politického práva židů s křesťany a koupil si dědinu Bludniki za 83.200 zl. stř., a doslýcháme, že po provolání ú... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

2. březen 1849

Petice proti emancipaci židů

Z Kroměříže 2. března.
Neustále přinášejí sem deputace petice a adressy proti emancipaci čili vymanění židů; aniž o takové lidi na venku není potíže, kteří naše venkovany pilně v tom ohledu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

27. únor 1849

Doplacení toleranční daně

Z Peště, 27. Února.
Zdejší obec židovská dostala rozkaz, by v několiko dnech jedenkrát sto a několik tisíc zlatých na stříbře zaplatila, a to v rakouských dvacetníkách. Jedná se ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

24. únor 1849

Emancipační záležitost Židů

Z Černovic, dne 24. Února.
Každý zde je dychtiv, jak emancipační záležitost Židů se skončí; neb jakkoli ze stanoviště theoretického ničeho proti emancipací nedá se namítati, podléhá... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

18. únor 1849

Toleranční daně Židů

Židé se nyní na běh věci kysele dívají. Měli za zrušení toleranční daně platili ve pěti letech 1,200.000 zl. stř.; nezaplatili ale ani v loni, ani letos část na tyto roky vypadající. Nyní jim bylo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Jak známo, byli Segedínští posud nejhorlivější přívrženci Košutovi. Jeho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

Články na téma 'Židé'

z dobového tisku

1. březen 1849

Emancipace Židů

Z Brna, dne 1. Března. Emancipací Židů jest posud předmětem živých a prudkých rozmluv, a to ne jen u vzdělaných, nýbrž i v besedách rolníkův. Lid náš myslí vůbec, že mu bude velmi uškoze... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

24. leden 1849

Řeznický pořádek

Z Domažlic. Dva počestní pořádkové Domažličtí zaslali nám následující svá přání:

My řeznický pořádek ponavrhujem:

1. Aby slavné ouřady lepší dohled měly na pokoutní a potulní obchod, pak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 20, 24.1.1849

24. leden 1849

Kleslý průmysl vůbec a řemeslo soukenické zvlášt

Náhledy některých mistrů řemesla soukenického města Rokycan, jejichžto uskutečněním mohl by se kleslý průmysl vůbec a řemeslo soukenické zvlášt zase pozdvihnouti.

1. Pro obchod a živnost ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849