Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'Zombor'

z dobového tisku

11. únor 1849

Bitva u Zomboru

Z Osěka dne 13. února. Přede dvěma dny byla bitva u Zomboru. Srbové Maďary porazili a rozehnali, Zombor pak vzali.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849