Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'arcibiskup'

z dobového tisku

7. březen 1849

Arcibiskup Alois von-Schrenk povhován

V Praze, 7. Března. Dnes byl s obyčejnými obřady pochován aneb vlastně v kapli u sv. Trojice vystaven nebožtík arcibiskup Alois von-Schrenk.

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

5. březen 1849

Arcibiskup Schrenk zemžel

Včera odebral se arcibiskup Pražský svob. p. Schrenk z Notzingu na věčnost.

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849