Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'konkurz'

z dobového tisku

20. únor 1849

Konkurs na žalářnictví

U Pražského kriminálu vypsán jest konkurs na žalářnictví.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849