Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'noviny'

z dobového tisku

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

18. listopad 1848

Ranní List

Od 1. října vychází tiskem a nákladem Jar. Pospíšila politický denník „Ranní List" co pokračování časopisu: „Květy a Plody". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

12. listopad 1848

Noviny ve Vídni

Ve Vídni již vycházejí, krom Wiener Zeitung noviny Presse, Lloyd a Geissel.

Nesmějí ale být veřejně prodávány.

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

9. listopad 1848

Občanské Noviny

Ode dne 18. listopadu začne p. Emanuel Arnold čtyrykrát týhodně vydávati „Občanské Noviny". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

4. listopad 1848

Prostonárodní Holomoucké Noviny

V Holomouci vyšlo dne 4. listopadu první číslo Prostonárodních Holomouckých Novin. Jsou tištěné švabachem na půlarchu, cena měsíční na poštách 18 kr.

Zdroj: Národní Noviny č. 180, 8.11.1848

Zprávy na téma 'noviny'

z dobového tisku

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

18. listopad 1848

Ranní List

Od 1. října vychází tiskem a nákladem Jar. Pospíšila politický denník „Ranní List" co pokračování časopisu: „Květy a Plody". Denník ten vycházi každý den, mimo pondělí; přináší vedlé úvodních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 189, 18.11.1848

9. listopad 1848

Občanské Noviny

Za několik dní budem opět bohatší o jeden politický prostonárodní časopis. Ode dne 18. listopadu začne p. Emanuel Arnold čtyrykrát týhodně vydávati „Občanské Noviny". Hlavní spolupracovníci, jak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

13. květen 1849

Slovenské vládní noviny

Ve Vídni budou vycházeti slovenské vládní noviny, pod redakcí p. doktora Radlinského, katolíka a p. Licharda, evangelíka, a sice pravopisem českým, klerý Slováci nyní pro přiblížení se přijmou. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

22. březen 1849

Nový časopis Brejle

Milovnikům žertovného čtení schvalujeme nový časopis „Brejle" , který zde v Praze nedávno vycházeti počal. Vychází týdně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

17. březen 1849

List pro uveřejňování říšských zákonů

Ministerstvo vydalo zvláštní zákon, kterak všechny zákony a jiné vládní nařízení ohlašovány budou.

1. Bude vycházeti všeobecný list pro uveřejňování říšských zákonů a řízení ve všech v říši ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 65, 17.3.1849

27. leden 1849

Časopis Svornost

Dáno 27. ledna.
Oznámení: časopis „Concordia" změnil posavádní svůj směr a vychází od 11. ledna r. 1849 každodenně, vyjmouc pondělí, každá část - česká a německá — pro sebe. Oba tito ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 24, 28.1.1849

Články na téma 'noviny'

z dobového tisku

18. květen 1849

Statistiku odbíratelů Vídeňských novin

Konst. list podává tuto statistiku odbíratelů Vídeňských novin: Presse se tlačí pravidelně 14.500 výtisků, a někdy se přitiskuje nad to 500 — 1500 na prodej jednotlivých čísel. Ostdeutsche Post ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

2. květen 1849

Chemický inkoust

V Pešti byl nedávno zatknut literát Mauks, který „Breslauer Zeitungu" chemickým inkoustem v psaních na oko nevinných a k soukromým osobám adressovaných dopisoval o všech vítězstvích Madarů. Při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 103, 2.5.1849

26. duben 1849

Noviny v Anglii

Dle výkazu kolkovního ouřadu upotřebováno v roku 1848 v Anglicku kolků po jednom penny 67,476.768 za noviny, za přílohy kolků 8,704.236 po půlpenny; v Skotsku 7,497.064 kolků po jednom penny a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

31. březen 1849

Počet odbíratelů novin

Jsme ubezpečeni, že každý jest zvědav, kolik asi mají které noviny odbíratelů, ale, těžko jest něco jistého tu udati, protože se málo které noviny s pravým počtem svých odbíratelů pochlubí a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849

27. březen 1849

Vesnické noviny a Vlastimil

Výstraha. Poněvadž nyní nastavá čas předplacení, oznamujeme těm, kterým snad by to povědomo nebylo, že nové dva časopisy české „Vesnické noviny" od Schopfa a „Vlastimil" vycházejí, oba nákladem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849

22. březen 1849

Mašina na vytisknutí 10.000 výtisků v hodině

Nedávno umřel v Paříži kněhtlačitel, který ve své poslední vůli odporučil 40.000 lib. ster. peněz tomu, kdo by vynalezl mašinu, jíž by bylo možno vytisknouti v hodině 10.000 výtisků časopisu. Jen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

20. březen 1849

Papírové dvacetníky a desetníky

Stává se často, že se nám v předplatních penězích také rozličné papírové dvacetníky a desetníky buď od venkovských měst neb jednotlivých osob vydané zasílají. Činíme vážené obecenstvo pozorná, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

17. březen 1849

K. J. Erben nebude redaktorem Pražských Novin

Návéšti.

Svým přátelům oznamuji, že budu „Pražské Noviny" jen do konce tohoto měsíce března říditi, a potom od redakce jich i ode všeho v ní podílu odstoupím.

V Praze dne 17. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

7. březen 1849

Obrana listu Vlastimil

Osvědčení.

Roznesla se českými časopisy v Praze pověst, jako-by byl „Vlastimil", jehož já redaktorem jsem, orgánem jisté, v neblahé paměti u nás postavené strany. Snadnoť předvídati lze, ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 38, 8.3.1849

4. březen 1849

Časopis Vlastimil

Od několika dní vychází zde pod jménem Vlastimil nový časopis, populární a velmi laciný (každodenně číslo velikosli Večerniho Listu za 6 zl. v. č. ročně).

Bude to orgán zdejších sedm... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849