Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'peníze'

z dobového tisku

26. listopad 1848

Pražské peníze

Zejtra se začnou vydávat Pražské peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 196, 26.11.1848

31. březen 1849

Církevní nářadí odnešeno do mincovny

Z Říma 31. března. Mimo stříbrný papežův nábytek odnešeno jest i církevní nářadí do mincovny, mezi tímto se nachází zlatá růže v ceně 4000 skudů, mistrovská to práce.

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

22. březen 1849

Stříbrné nářadí

Z Říma 22. března. Všecko stříbrné nářadí z papežových paláců bylo odevzdáno do mince, budou z něho raženy peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 80, 4.4.1849

27. únor 1849

Uherské bankovky neplatné

Z Vídně, dne 27. Února. Uherské bankovky jsou od vlády vyhlášeny za neplatné, čímž mnoho rodin obchodem se živících velikou škodu bude trpěti.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

13. únor 1849

Nedůstatek drobných peněz

Z Brna 13. února. Nedůstatek drobných peněz jest zde velký, tak že se na 1 zl. stř. žádá 12 kr. š. agio.

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

Zprávy na téma 'peníze'

z dobového tisku

18. květen 1849

Poukázky městské kassy

Naše městská radda vydala včera následující ohlášení:

„Dle nařízení vysokého rozkazu finančního ministerstva, ohlášením cis. kr. zemského presidium od 23. dubna 1849 čísl. 2586 sděleného, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

18. květen 1849

Zvětšená cena zlata a stříbra

Cena zlata a stříbra vystoupila za několik dní velini vysoko, neb ažio na dukáty jest 27% a ažio na stříbro 19%. Zvětšená cena zlata nepůsobí tak škodlivě na obchod, protože u nás zlaté peníze ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

6. květen 1849

Z Prešpurku

Lloyd píše z Prešpurku od 2. května. Z Ostřehoma, Freištáku a z jedné části Turčanské stolice dostáváme zprávy, že tam Madaři již vtrhli; kázeň ve svém vojsku zachovávají co nejpřísnější. V ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

5. květen 1849

Ražba peněz

Rak. obchodní a živnostnické noviny podávají zprávu, že vláda poslala do Prahy za 1 milion stříbra, které zde má raziti na peníze, a sice čtverého druhu: na groše, dvougrošáky, třigrošáky a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

23. duben 1849

Zapovídá se vydávání peněžních assignací

Vládní oznamovatel včerejší přináší následující nařízení:

Vydávání peněžních assignací na místo mince jest na ujmu výsadě rak. nar. banku, nejv. patentem jemu udělené a vůbec prohlášené, i ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

18. duben 1849

Peníze v Maďarsku

Z Peště od 18. píše Lloyd, že tam nové císařské peněžné poukázky již silně obíhají, a že mají na jedné straně nápis maďarský, na druhé německý. — Z každé maličkosti tedy vidíme budoucí rakauskau ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 96, 24.4.1849

15. duben 1849

Poukázky na zemské příjmy uherské

Dne 15. dubna vyšlo v Pešti nařízení o nových penězích, ještě s podpisem Windischgrätzovým, jenž zní: K zapravování kromobyčejných výloh, které nynější slav království uherského požaduje, ráčil ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849

11. duben 1849

Ražba v Pražské mincovně

V Pražské mincovně se razilo od 1. dubna loňského roku až ke konci března letošního roku dvacetníků za 733.299 zl. 20 kr., šestáků za 657.577 zl. 36 kr., pětníků za 15.657 zl. 50 kr., grošů za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

30. březen 1849

Kursy maďarských banknot

Kursy maďarských banknot padají stále. Maďarskou stovku koupí již málokdo za 50 zl. rak. banknot. — Přispívá k tomu mnoho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

8. březen 1849

Naši poslancové Palacký a Pinkas

Windischgrätz vydal toto nařízení: Přikázáno maje od JCMsti abych zavedl opět řád v království uherském, uchopil jsem se všech prostředků, které se mně zdály nejvhodnějšími býti. Při volení jich ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

Články na téma 'peníze'

z dobového tisku

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz

O penězích ruských.

Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

1. květen 1849

Peněžní poukázky J. H. Comperta

K povšimnutí!

Následkem vys. presidialního oznámení od 23. dubna mají všechny od soukromých vydané 10-, 20-, 5- a 3krejcarové poukázky v běhu jednoho měsíce, počínajíc ode dne oznámení toho, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

26. duben 1849

Vyměnění poukázek Vojtěcha Patzelta

Ku povšimnutí!

Dle vysokého presid. oznámení ode dne 23. dubna t. r. číslo 2586 žádáme všecky vážené přátele našeho obchodu, by naše 10- a 20-krejcarové poukázky od 15. listopadu min. roku ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

25. duben 1849

Poukázky Löbbeckovy a Lindheimovy továrny

K povšimnutí!

Podepsaná vidí se pohnuta, aby poukázky vydané od ní na 10 a 20 kr. nazpět vzala z obchodu a žádá všechny, kteří je mají, aby si je nejdéle do 20. máje t. r. u ní za bankovky ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

20. duben 1849

Papírové peníze

Z Roudnice. Papirovými penězi jsme zde lip než které jiné město opatřeni, každý si dle libosti penize zhotoví a vydá; židé počali a našli i ve vůkolí mnoho následovníků. Jak se tato komedie ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 93, 20.4.1849

12. duben 1849

Okna se záclonami na železných drahách

V čísle 80. Moravských Novin stala se od p. Rozhona následující zmínka: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

1. duben 1849

Poukázky na 5 a 10 kr. města Jičín

Oznámení.

Nížepsaní uznávají za dobré, poukázky na 5 a 10 kr., vydané v nedostatku stříbrných peněz pro město Jičín, zpátky požádati, a za c. k. bankovky do konce května 1849 vyměňovati, s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849

20. březen 1849

Papírové dvacetníky a desetníky

Stává se často, že se nám v předplatních penězích také rozličné papírové dvacetníky a desetníky buď od venkovských měst neb jednotlivých osob vydané zasílají. Činíme vážené obecenstvo pozorná, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

8. březen 1849

Windischgrätz nařízení ministerstva neuznává!

Vídeňské noviny Presse podávají dne 5 března následující úvodní článek: „Co již dávno přestalo býti tajemstvím vidoucí části obecenstva, přišlo nyní takovým spůsobem na světlo, že žádné již o tom ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849