Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'republika'

z dobového tisku

9. únor 1849

V Římě byla uzavřena republika

V Římě byla dne 9. února o 2 hodinách ráno uzavřena republika. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

Zprávy na téma 'republika'

z dobového tisku

23. únor 1849

V Toskáně prohlášena republika

Z Vídně 23. února.
Právě dostáváme přes Paříž zprávu, že byla v Toskáně u všeobecném jásání lidu, vzdor marným usilováním přívržencův ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

12. únor 1849

Slavný Mazzini přijel do Janova

Z Janova dne 12. února.
Slavný Mazzini přijel včera do tohoto města na své cestě z Marseillu. Mazzini je zakládatel školy, která si hledí sjednocení Vlach a utvoření republiky z ní. Svoláni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

11. únor 1849

Do Bologny přišla zpráva o prohlášení republiky v Římě

11. února večer přišla do Bologny zpráva o prohlášení republiky v Římě. Hned se rozléhal po ulicích zpěv a hlučná hudba, ale i posměch a proklínání. Papežský znak byl všude stržen s veřej... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

9. únor 1849

V Římě byla uzavřena republika

Telegrafická depeše z Terstu přinesla tulo důležitou zprávu:

V Římě byla dne 9. února o 2 hodinách ráno uzavřena republika.

Římský ústavodárný sněm vystavil tento i základní zákon pro ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

27. leden 1849

Přívrženci Bourbonského rodu a přívrženci Ludv. Filipa

Z Paříže 27. ledna.
Jisto jest, že přívrženci starého Bourbonského rodu a přívrženci Ludv. Filipa vešli ve spolek v tom oumyslu, by se republiky sprostili: nedá se ale říci, zdali se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

13. leden 1849

Německá koruna

Z Výmar 13. ledna.
I ve Výmarských krajinách se rozšiřuje náhled, že se musí Prusko v čelo Německa postaviti a dědičná německá koruna přenésti na tento rod Hohenzollernský. Mnozí zamítali na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849