Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'smlouva'

z dobového tisku

28. únor 1849

Spolek Ruska s Dánskem

Z Berlína 28. února. Dnes prý přišla z Petrohradu zpráva o uzavření obranného a ochranného spolku Ruska s Dánskem pro možné případy.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849