Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'telegraf'

z dobového tisku

13. únor 1849

Telegrafični linie od Vídně k Jaderskému moři

Z Hradce se píše od 13. února, že již ode dvou dnů telegrafem se podávají zprávy přes Lubláň do Terstu; telegrafični linie běží tedy od Vídně až k Jaderskému moři.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

Zprávy na téma 'telegraf'

z dobového tisku

1. duben 1849

Kradení drátů telegrafních

Z příčin častého kradení a rušení vedoucích drátů telegrafních nařídilo ministerstvo vnitřních záležitostí a minislerstvo spravedlnosti, aby se každá škoda učinčná na ústavu telegrafním ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakousy. Ministerstvo obchodu, průmyslu a veřejných staveb jest oumyslu, každodenně po ukončení Vídeňské bursy telegrafem oznámiti kursy do Terstu, do Lubláně, do Hradce, do Brna a do Prahy, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

30. březen 1849

Oznámení kursů telegrafem

Rakouské zemské řízení oznámilo za příčinou mnohých žádostí od židů zadaných o povolení k přebývání ve Vídni, že na základě základních práv o rovnosti náboženského vyznání co do politických a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

4. březen 1849

Telegraf přes Linec do Solnohradu

Z Vídně, 28. Února.
Ministerní rada nařídila, aby byl zřízen elektro-magnetický telegraf přes Linec do Solnohradu, kdež má býti spojen s telegrafickou čárou bavorsko-wüttemberksko-b... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

3. únor 1849

Telegraf do Terstu

Z Celje 3. února.
Telegraf odtud do Terstu již tak daleko jest dokončen, že drát jest natažen, a elektro-magnetické stroje ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

31. leden 1849

Telegraf z Vídně do Terstu

Nadíti se jest, že telegraf z Vídně do Terstu brzy ukončen bude, a budou-li zmatenice ve Vlaších opět obnoveny, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

30. leden 1849

Povodeň ve Vídni

Z Vídné.
Aby se budoucně při nastávajícím nebezpečenství veliké vody rychlá zpráva podati mohla, bude prý podél Dunaje zřízen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

30. leden 1849

Telegraf do Terstu

Ze Štýrského Hradce 30. ledna.
Telegraf bude z Celje až do Terstu prodloužen, k čemuž již Gintl, inspektor telegrafu z Vídně, potřebné přípravy učinil. Zde bude telegraf veden z drážní do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

Články na téma 'telegraf'

z dobového tisku

18. duben 1849

Telegrafické linie v Angličanech

Telegrafické linie v Angličanech mají délku 1767 anglických míl, na kteréžto je 446 elektromagnetických strojů. Větší část těchto telegrafů má čtyry dráty; z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

3. duben 1849

Telegrafické spojení s Berlínem

S pruskou vládou jest již uzavřeno, že telegraf, který jde přes Přerov, a odtud přes Holomouc do Prahy, prodloužen býti má až do Bohumína, kdež bude spojen s telegrafem mezi Berlínem a V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

15. leden 1849

Telegraf přes moře

Z Londýna 15. ledna. První pokusy, vésti telegraf také přes moře, vypadly velmi dobře. Přece však se myslí, že výlohy a obtíže tohoto podniknutí, aby se pevnina spojila takovýmito telegrafy s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 19, 23.1.1849