Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'ústava'

z dobového tisku

8. březen 1849

Oslavení ústavy

Z Vídné 8. března. K oslavení ústavy darované národům od císaře byla Vídeň a předměstí velkolepě osvícena.

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

Zprávy na téma 'ústava'

z dobového tisku

2. únor 1849

Ukončí se první čtení díla úslavního

Z Frankfurtu 2. února.
Zejtra se bude hlasovati o posledních sadách formálního dílu ústavy, čímž se ukončí první čtení díla úslavního, vyjma několik článků o základních právech. Výbor ústavní ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

Články na téma 'ústava'

z dobového tisku

18. březen 1849

Čím hůř to udělají, tím líp pro nás

Smýšlení českého národu zatvrdilo se navždy proti tomuto ministerstvu, a český národ bude tak dlouho v opposici, až tato vláda padne.

My nebo oni — to jest heslo všeobecné: my jsme my a oni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

9. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

8. březen 1849

Němci v Čechách mají zůstat spojení s Čechy

Noviny Kurandovy Ostdeutsche Post, které Čechům nejsou hrubě příznivy, nechají si z Prahy psát mezi jiným takto: „Němci v Čechách mají podle navržené ústavy zůstat spojení s Čechy, aspoň mají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 57, 8.3.1849

4. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

My František Josef První, z Boží Milosti císař Rakouský; král Uherský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmatský, Chorvátský, Slavonský, Haličský, Vladimírský a Ilirský; král Jerusalemský ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

4. březen 1849

Ústava

Ústava pro císařství rakouské.

I. Hlava. O říši.

§.1. Císařství rakouské obsahuje následující korunní země:

Arciknížetství Rakouské nad i pod Enží, vývodství Solnohradské, vývodství ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849