Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'vláda'

z dobového tisku

4. leden 1849

Gustav hraběte Chorinský presidentem

Jeho c. k. Milost ráčil dvorského radu při vládé zemské nad Enží Gustava hraběte Chorinského učinili nejmilostivěji presidentem Dolnorakouské vlády zemské.

Zdroj: Moravské noviny č. 3, 4.1.1849

Články na téma 'vláda'

z dobového tisku

16. únor 1849

Sněm a ministerstvo

S mnohých stran dostáváme již zprávy, že se odtamtud co nejdříve zašlou přípisy důvěry k říšskému sněmu. Radujíce se ze zdravého politického smyslu našeho národu, musíme jen opětně vysloviti přání ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849