Když bývalo XIX. století

Stalo se na téma 'vojsko'

z dobového tisku

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Oba mosty jsou vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

Zprávy na téma 'vojsko'

z dobového tisku

17. listopad 1848

Ztráta vojska u Vídně

Podlé bezpečných zpráv jest ztráta jakou vojsko u Vídně utrpělo, následující: V 1. sboru jest mrtvých 3 důstojníci, 66 mužů, 36 koní; raněných jest 9 důstojníků, 246 mužů, 9 koní; pohřešuje se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Časně ráno zpozorovalo se, že jsou oba mosty vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. S jistotou to nyní víme jen o p. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

1. květen 1849

Ozbrojená pomoc císaře ruského

Vídeňské Noviny od 1. května přinášejí následující ouřední článek:

Povstání v Uhřích nabylo od několika měsíců takové rozsáhlosti a ukazuje se v něm v této době tak určitě ráz spojení všech ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

25. duben 1849

60.000 Rusů do Sedmihrad již vtrhlo

Vládním Vídeňským novinám píše se ze Lvova dne 25. takto: Spěchám, abych oznámil, co právě ouředně sem přišlo, že 60.000 Rusů s četným dělostřelstvem ve třech kolonách po 20.000 mužích dne 20. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

Články na téma 'vojsko'

z dobového tisku

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849