Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Afrika'

z dobového tisku

3. březen 1849

Loďstvo střežící africké pobřeží

Z Londýna, 3. Března.
Hume se tázal ministra, zdali loďstvo, střežící africké pobřeží, aby nebyli odváženi černoši do otroctví, ve srozumění s vládou francouzskou, tam na stanovišti zůstane? ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 40, 11.3.1849