Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Amerika'

z dobového tisku

28. prosinec 1848

Vystěhovanci a uprchlíci

Z Krakova 28. pros.
Strany vystěhovanců a rusko-polských uprchlíků vyšlo dnes od ouřado následující nařízení:

1) Vystěhovanci, kteří následkem Lvovské kapitulace, jakož i rusko-polští ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

12. prosinec 1848

Cholera v Americe

Z Nového Yorku 12. prosince.
Zde se vyskytla cholera v několika již pádech, a jest se obávati, aby se dále nerozšířila. Také v Novém Orleanu bylo již tuto nemoc pozorovati; a měla prý se sem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

8. prosinec 1848

Amerika

Z Vídně 14. ledna.
JCM. vyvolil 8. pros. m. r. Ferd. Bibera, dosavádního prozatímního místokonsula v Pernambuco v Americe, za skutečného místo-konsula bez platu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

8. prosinec 1848

Amerika

Z Vídně 14. ledna.
JCM. vyvolil 8. pros. m. r. Ferd. Bibera, dosavádního prozatímního místokonsula v Pernambuco v Americe, za skutečného místo-konsula bez platu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 17.1.1849

6. prosinec 1848

Vstupní řeč presidentova

Spojené obce. Z Nového Yorku 6. prosince.

Dnes ráno rozdávala se mezi lid vstupní řeč presidentova. Řeč tato podává jasný dúkaz, že spojené obce, kráčejíce na dráze pravé, praktičné ... Celý text

Zdroj: Moravské noviny č. 2, 3.1.1849

3. květen 1849

Pasy do Kalifornie

President severo-amerikánských obcí psal všem diplomatickým jednatelům za hranicemi, aby jen takovým osobám, které mají dosti prostředků k výživě, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

17. duben 1849

Amerikánské loďstvo

Dle zpráv z New-Yorku od 17. dubna bude prý amerikánské loďstvo v středozemním moři o 3 fregatty a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

7. březen 1849

Vstupní řeč presidenta Taylora

Z Nového Yorku od 7. března.
Nový president Spojených Obcí generál Taylor držel 5. bř v kongressu vstupní řeč; opakoval v ní slib, že ve správě Obcí se bude držeti příkladu Washingtonova, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 75, 29.3.1849

6. březen 1849

Vojsko do jižní Ameriky

Z Paříže, 6. Března.
Vláda prý pošle sbor vojska 3.600 mužů do jižní Ameriky, aby v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

3. březen 1849

Kalifornské zlato

Z Londýna 3. března.
V Londýně se očekává připlutí královské lodě „Pandora" s 900.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

2. březen 1849

Stěhování se do Ameriky

Z Vídně.
Stěhování se do Ameriky je pořád hustější a jmenovitě z řemeslnického stavu a israelických obyvatelů v Čechách. Z Vídně prý se chystá ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

2. březen 1849

Železnice přes úžinu Panamskou

Z New-Yorku v severní Americe odploula výprava z inženýrů a z dělníků drážních sestávající do Chagresu, aby tam činila přípravy k stavění železnice přes úžinu Panamskou. Podniknutí toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

2. březen 1849

Papež v Americe?

Noviny „Morning Post" dávají zprávu, že se v severních obcích připravují přípisy k papežovi, které jej ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

17. únor 1849

Vystěhování do Ameriky

Chuť k vystěhování jest pořád rozsáhlejší, i nejsou to chudí lidé, kteří se hodlají vystěhovat do Ameriky, nýbrž nejvíce lidé, kteři mohou přece 2—3000 zl. stř. s sebou vzíti; kojí se totiž nadějí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849

31. leden 1849

Otroctví v Americe

Otázka o otrocích zavdala ve sjezdu opět příčinu k dlouhému rokování, ale neuzavřelo se nic o zavedeni ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849

Stalo se na téma 'Amerika'

z dobového tisku

10. leden 1849

Zlatá ruda v Kalifornii

Zprávy o hojnosti zlaté rudy v Kalifornii ouplně se potvrzují. Zlato jest dobré a vyrovná se docela virginskému.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Články na téma 'Amerika'

z dobového tisku

30. květen 1849

Pocestní do Ameriky.

J. H. P. Schröder, nákladník lodní v Bremenu, vypravuje dne 1. a 15. dne každého měsíce nejlepších a nejjistějších rychle plovoucích lodích do New-Yorku, Baltimore a Philadelphie, na jaře a na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 125, 30.5.1849

20. květen 1849

Cena za černé otroky

Cena za černé otroky v severní Americe zdá se že vstupuje. V nejnovějším čase bylo placeno za otrokyni 2700 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Vystěhovanci do Ameriky

Do New-Yorku v severní Americe přistálo za měsíc březen 25.837 vystěhovanců z Evropy, totiž: 18.580 Irčanů, 3.346 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

9. květen 1849

Generál sir Robert Wilson zemřel

Generál sir Robert Wilson zemřel dne 9. května. Ve francouských vojnách byl diplomatickým jednatelem Anglicka v Petrohradě a v hlavním stanu spojených mocností, r. 1815 osvoboditelem města ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

5. květen 1849

Amerikánské domy

O důkladnosti amerikánských domů vypravují noviny „Boston Herald" tyto šprýmy. „Jeden pán si najal v Novém Yorku nový dům a opřel se po obědě, jak to obyčejně Amerikáné činívají, se svou židlicí ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 106, 5.5.1849

26. duben 1849

Železnice v Nové Granadě

Inženýři z Nového-Yorku vyměřují pilně v Nové Granadě (v Americe) dráhu, kterou se potáhne železnice ze severních států přes Panamskou úžinu k tichému moři. Do 1. července budou snad s v... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 98, 26.4.1849

25. duben 1849

Vojenské loďstvo

Stav cizého vojenského loďstva je následující: ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

13. duben 1849

Zlato v Kalifornii

Zimniční touha po Kalifornii zůří nesmírně teď v Paříži; poněvadž nyní asociace jsou na denním pořádku, používá se jich, aby se zlaté báně v Kalifornii vykořistily. Ohlašuje se zde společnost k ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

28. březen 1849

Nová potravní bylina

Ve východní Americe byla vynalezená nová potravní bylina, nazvána: Psoralea esculenta aneb Picquotiade, o níž se ve francouských novinách ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849