Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Auersperg'

z dobového tisku

13. listopad 1848

Z Moravy

Z Holomouce dne 13. lislop.
Vojsko ve Vídni ležící má nedostatek potravy; aby se tomu odpomohlo, jel předevčírem komissař do Hranice (Weisskirchen), kdež dobytek nakoupiti a hned do hlavního ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

12. listopad 1848

Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou

Jak doslýcháme, zůstane ve Vídni posádka do Uher 35.000 m. silná. Windischgrätz a bán Jelačić vytrhnou co nevidět s 96.000 m. do Uher. V jižních krajinách uherských stojící vojsko císařské obnáší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 184, 12.11.1848

2. listopad 1848

Generál Šimunić porazil Maďary u Neuhäuslu

Z Holomouce 2. listop.
Dle jistých zpráv porazil generál Šimunić Maďary u Neuhäuslu, které místo také obsadil.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

1. listopad 1848

Vojenská síla okolo Vídně

Celá vojenská síla okolo Vídně obnáši čtyry sbory a sice: Sbor pod vůdcem báném Jelačićem: 24 práporů pěších, 26 škadron jízdy, 63 děl. Druhý pod hr. Auersperkem: 13 práporů pěších, 8 škadron ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

Stalo se na téma 'Auersperg'

z dobového tisku

2. listopad 1848

Hr. Auersperk jmenován

Z Holomouce 2. listop. Hr. Auersperk jest prý jmenován komandujícím pevnosti Holomoucké.

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

Články na téma 'Auersperg'

z dobového tisku

5. listopad 1848

Vídeň byla přemožena

Vídeň byla přemožena náramným nákladem sil i obětí; statně, mužně bránili se Vídeňané, i když nevyhnutelné podlehnuli své viděli; člověk by zplakal nad vyhozením tak krásných sil v politické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

11. únor 1849

Přehled vojska rakauského

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

Kdo je kdo

Hrabě Maximilian Anton Karl von Auersperg byl rakouský voják z povolání. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia,biographien.ac.at