Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Belgie'

z dobového tisku

1. květen 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Limburské vojsko nepotáhne do Šlesvík-Holštýnu, poněvadž nechce belgická ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

Články na téma 'Belgie'

z dobového tisku

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849