Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Bem'

z dobového tisku

30. prosinec 1848

Vítězství Jelačiće

9. váleční bulletin.
Právě jsem obdržel od J. Osv. polního maršála kn. Windischgrätze z hlavního stanu Rábu od 30. pros. toto jeho došlé návěští o vítězství polního podmaršála barona Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849

1. listopad 1848

Obrana Vídně

Jak se obrana Vídně zřizovati měla, vidíme z jedné proklamace velitele gardy Messenhausera: Dne 25. o 9. hodině večerní počalo být město v stavu obležení. Všechny gardy měly rozkaz, aby se v tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

29. říjen 1848

Outok na Leopoldov

Z Holomouce 29. října.
Outok na Leopoldov trval od 9. hodin ráno do 5. hod. večír, a tu se vojsko v Jägerzeile teprvé ke Karlovu divadlu dostalo. Dům po domě museli brát outokem. Proletáři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

28. říjen 1848

Připis Windischgrätzův k obecní raddě

Z Vídně dne 28. října.
Vídeňské Noviny podávají tento připis Windischgrätzův k obecní raddě:

V hlavním staně Hetzendorfě dne 26. října 1848. Co dodatek k 3. článku mého provolání od 23. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

25. říjen 1848

Vídeň

Dne 25. ráno řídil generál Bém osobně zatarasování v Leopoldově. O polednách byla veliká přehlídka národních gard v táboru Schwarzenbergského paláců.

Gardisté z Funf- a Sechshausu (za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

4. březen 1849

Bémova pečeť

V posledních bitvách gen. Béma s podm. Puchnerem blíže Sibína byla nalezena Bémova pečeť. Viděti je na ní spojené znaky Uher a Polska, nad nimi znak prozřetelnosti Boží (oko Boží); pod znakem je ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

25. únor 1849

Generál Bém u velmi nebezpečném stavu

Ze Sibína 25. února.
Z Mediáše sem došla zpráva, že generál Bém, nemocen na rány, přede včírem do M. Vasarhely odejel, kam den před tím jedno oddělení vojska, které v Mediáši a okolo něho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 62, 14.3.1849

22. únor 1849

Bém byl jižjiž chycen

Dne. 22. byl Bém jižjiž chycen. Důstojník jeden od Bianchi již ho držel, ale Košutovi husaři ho osvobodili. V Broose, kde si Bém, byv raněn u Salzburgu, dva prsty dal odejmouti, našla se po něm ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849
[Bém, 1849]

21. únor 1849

Rusové hranice Sedmihradské překročili

Z Vídně 21. února.
Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo, z nichž (jakž to samy ouřední zprávy oznamují) 10.000 za posádku do Sibína a do Brašova ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849

12. únor 1849

Bém byl zajat ale opět upláchl

Sedmihradsko. Ze Sibína, 12. Února.
Cís. vojsko dobylo potud 21 děl a zajalo přes 1000 povstalců. Bém opět jen s velikou nouzí upláchl. Praví se, že byl již zajat od jednoho důstojníka pluku ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

18. leden 1849

Gen. Bém do Bukoviny vtrhl

Že gen. Bém z Uher skutečně do Bukoviny vtrhl, v tom se zprávy shodují; pozdější ale od 10. znějí o zatlačení jeho zpátky do Sedmihrad, jak ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

Články na téma 'Bem'

z dobového tisku

2. listopad 1848

O dobytí Vídně

Z Vídně dne 2. listopadu. Z Vídně dne 2. listopadu. Dobyvše město v rozličných předměstích a částech jeho rozestaveni jsme; přísnost služby nedovoluje vojákovi, by se od stanoviště svého vzdaloval ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

20. březen 1849

Poláci v cizím vojsku

V nynější době vidíme Poláky hráti velikou rolli ve hnutích evropejských, jmenovitě v celých Vlašich. V Římě je legie polská jedna, v Toskánsku druhá, v Turinč třetí. Jsou velmi zkušení ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

16. únor 1849

Vůdci vojska císařského a maďarského

Není pochybnosti, že Srbové tak jak vojvodovinu proti Maďarům hájili, stejně statně i na Košuta udeří. Podobá se, že rak. vojsko nyní po přestávce a méně šťastných pokrocích se tří stran na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849

Kdo je kdo

Józef Zachariasz Bem byl polský generál, osmanský paša a národní hrdina Polska a Maďarska, jedna z velkých postav evropského nacionalizmu. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia