Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Bohuš'

z dobového tisku

20. březen 1849

Pozvání ministerstva

Podle bezpečných zpráv dostal p. krajský úředník v Chrudimi a bývalý poslanec na sněmu říšském p. Plaček povolání od hr. Stadiona do Vídně a hned 18. t. m. tam odjel.

Sluší zde ovšem přede ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

Kdo je kdo

Rytíř Václav Bohuš z Otěšic (Wenzel Bohusch R. von Ottoschütz) byl posledním mužským potomkem rytářů Bohušů z Otěšic. ... Celý text

Zdroj: otesice.cz