Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Bratislava'

z dobového tisku

24. listopad 1848

Válka s Maďary

Vypsáno jest verbování dobrovolníků do Vlach. Každý vstupující obdrží 10 zl. stř. na ruku. Zdá se, že vojenská vláda chce vzít nějakou část vojska ze Vlach zpátky a nahradit je novými sbo... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

21. listopad 1848

Císařské vojsko

21. listop.
Včera jalo se císařské vojsko přes řeku Moravu u Děvína most klásti. Maďaři chtěli to překazit, avšak nadarmo. V Břetislavi hodlají se brániti i mají tam již hodně vojska ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

10. listopad 1848

Zprávy

Dne 10. listopadu.
Ke hranicím uherským odchází neustále vojsko z Moravy, Štýrska a Rakous. Všechno spojení s Uhry je nyní s této strany přetrženo; na Litavě stojí generál Moga jen asi s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

19. květen 1849

Dar rakouskému vojsku

Prešpurští obchodníci s tabákem darovali za příčinou návštěvy od JCMsti rakouskému vojsku 50.000 doutníkův a několik ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 117, 19.5.1849

6. květen 1849

Z Prešpurku

Lloyd píše z Prešpurku od 2. května. Z Ostřehoma, Freištáku a z jedné části Turčanské stolice dostáváme zprávy, že tam Madaři již vtrhli; kázeň ve svém vojsku zachovávají co nejpřísnější. V ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

1. květen 1849

Ranění připluli do Vídně

Z Vídné dne 1. května píše Ostd. Post:

Včera dne 30. o 7 hod. ráno připloula loď Bela s dvěmi loďmi vlečenými a přivezla 1100 raněných a nemocných ze špitálu Prešpurkského ve stavu, až srdce ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

28. únor 1849

Upevňování hradu v Břetislavi

Z Peště, 28. Února.
Včera zde byli mnohým fiakrům a hospodářům vzati koně k dovežení loďek mostovních za hlavnim vojem. Upevňováním starého hradu v Břetislavi rychle pokračuje se. Dle plánu ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

13. leden 1849

Košut prohlašuje se za vogelfrei

Z Břetislavi dne 13. ledna.
Kn. Windischgrätz vydal provolání, v němž Košut, celý výbor pro obranu země a veškeří tak zvaní vládní komissarové prohlašují se za vogelfrei, a všem práv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849