Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Brusel'

z dobového tisku

23. únor 1849

Přání rakouské strany sjezdu Brusselského

Z Londýna dne 23. února píše Times: Hrabě Colloredo přijel sem, ne aby nastoupil hned své místo jakožto vyslanec rakouský u dvoru anglického, nýbrž jen aby vládě anglické oznámil přání vlády ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

21. únor 1849

Vídeňské úmluvy základem bruselské porady

Z Paříže 21. února.
Journal des Débats přináší z Brusselu zprávu, že Colloredo při otevření Brusselských porad oznámil, že Rakousko od porad hnedle odstoupí, jestli všickni oučastníci ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 49, 27.2.1849

14. únor 1849

Vlaské záležitosti

Z Brusselu 14. února.
Plnomocníci Sardinska, Anglicka a Francouska ve vlaské záležitosti již sem včera přijeli. Sardinský plnomocník markýz Ricci odbýval již návštěvu u belgického mi... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

14. únor 1849

Rokování o záležitostech vlaských

Z Brusselu 14. února.
Podobá se, že se zde přece skutečně rokovati bude o záležitostech vlaských; ale nejisté jest, zdali se tato práce podaří a zamotaná tato záležitost rozvine. Nej... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849

26. leden 1849

Porady v Holomouci

Z Turína 26. ledna.
Ministerstvo jest vyzváno od lorda Palmerstona a presidenta Bonaparte, odeslati poslance do Brusselu. I do Holomouce má poslanec odeslán býti a pak mají porady 15. února ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

20. leden 1849

Na sjezdu Brusselském

Na sjezdu Brusselském bude se jednati nejprvé o zjednání míru mezi Rakouskem a Sardinií. Základ vyjednáváni, jakého se Rakousko neustupně bude držet, jest zachování všech svých práv ve V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849