Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Campello'

z dobového tisku

2. březen 1849

26 menších států přidalo se k Prusku

Ze zemí papežských. Ministr války, Mr. Campello, odpověděl na interpellaci, v jakém stavu vojsko římské se nalézá, že stav vojska jest opravdu bídný. Oděv vojska prý jest špatný, vojsko nemá ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849