Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Dánsko'

z dobového tisku

1. květen 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Limburské vojsko nepotáhne do Šlesvík-Holštýnu, poněvadž nechce belgická ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

20. duben 1849

Pešť maďarská

Zprávy od 20. dubna oznamují, že Němci a Dánové jsou asi 300 kroků u Düppelských hradeb od sebe vzdáleni, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

19. duben 1849

Ves Düppel jest spálena

Z Hamburku 14. dubna.
Potvrzuje se zpráva, že jsou hradby u Düppelu, jenž jsou klíč do Alsenu, a které leží na návrší 300 kroků od mostské hradby vzdáleném, outokem ztečeny a most že je ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

12. duben 1849

Lodě dánské střílely na pobřežní batterii

Ze Sleswík-Holštýna. Hamburské nowiny Börsenhalle přinášejí zpráwu o jedné události očitého swědka, která pro dánsko-německau wálku welmi důležitá a snad i rozhodná jest; dánská řadowá loď ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

11. duben 1849

Halesowy rakety

Z jistého pramene se powídá, že dánská wláda si zakaupila 6000 Halesowých raket we Woolwichu, a že anglické ministerstwo slíbilo, že nebude jich ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

9. duben 1849

Německo-Dánská válka

Z Altony 9. dubna.
Povídá se zde o bitvě, která prý byla s Dány u Hoptrupu, mezi Flensburgem a Gravensteinem svedena. Dánové měli velikou převahu vojska, a Hannoverani couvali po dosti tuhém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

3. duben 1849

Válka německo-dánská opět vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Boj se začal jednou dobou podél celého východního břehu šlesvíckého od Haderslebenu až ku Kielu. K Haderslebenu přitáhli Dánové od severu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

25. březen 1849

Přiměří bylo prodlouženo

Válka s Dány bezpochyby již se odbude v diplomatických kancelářích. Přiměří, které nyní jen až do konce dubna bylo prodlouženo, umluvilo se nyní na celé tři dálší měsíce. O konečný mír se hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

8. březen 1849

Blokáda břehů šlesvíckých a holštýnských

Z Kodaně 8. března.
Dánská vláda uzavřela oznámiti vyslancům cizých vlád, že dne 27. března opěl započne blokáda břehů šlesvíckých a holštýnských; jmenovitě jest výslovně uzavřená b... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

6. březen 1849

Válka s Dánskem

Pro možné vypuknutí války s Dánskem bude na meklenburgském pomezí státi pruský observační sbor 20.000 mužů silný, jehož hlavní stan bude v Perlebergu. Pro ochranu vévodství Šlesvík-Holštýna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

2. březen 1849

Dánsko strojí k vojně

Dánská vláda strojí prý k vojně své loďstvo, totiž jednu řadovou loď, 10 fregat, 4 briggy, 3 menší lodě, 2 oddělení dělových čajek a 10 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

24. únor 1849

Příměří z Malmoe má trvati jen do 26. Března

Z Kodaně. 24. Února.
V dnešním sezení sněmu oznámilo ministerstvo, že král dal již zprávu vládě pruské, že příměří v Malmoe zavřené má dle úmluvy trvati jen do 26. Března. Sněm ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 36, 4.3.1849

24. únor 1849

Dánsko jest nyní k válce připraveno

Z Kodaně 24. února.
Podle udání novin Hamburger Corr. bude celé dánské lotďstvo u velmi větším počtu než v loni v krásném čase k plavbě připraveno; vojsko na zemi začíná se na šlesv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

Stalo se na téma 'Dánsko'

z dobového tisku

3. duben 1849

Válka německo-dánská vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

28. únor 1849

Spolek Ruska s Dánskem

Z Berlína 28. února. Dnes prý přišla z Petrohradu zpráva o uzavření obranného a ochranného spolku Ruska s Dánskem pro možné případy.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

26. únor 1849

Dánsko přiměří vypovědělo

Frankfurt. Velikou pozornost zbudil ministr Heydt svým ohlášením strany příměří Malmöského. „Musím sněmovně oznámiti," mluvil ministr, „že Dánsko uzavřené přiměří dne 26. února vypovědělo." -

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

Články na téma 'Dánsko'

z dobového tisku

27. duben 1849

Lichtensteinské vojsko proti dánskému

Z říše Lichtensteinské. Po Dánsku nebude za krátký čas ani památky více v dějinách národů evropejských, a učený svět se bude za několik let hádati, kde asi toto království stálo, neboť zhroz se ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

13. duben 1849

Proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo

Z Londýna 13. dubna.
Podle novin Times udává se v Anglicku následující příčina, proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo. Příměří mezi Dány a Němci mělo přestati 2. dubna; tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

15. březen 1849

Dánská otázka

Do „Ostsee-Zeitung" se píše z Frankfurtu následovně o dánské otázce: Podařilo se snahám anglického dvoru, uvésti mezi plnomocníky Německa a Dánska srozumění o základech míru. Obě strany uznají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Věc šlesvík-holštýnská vyjde jak se zdá opět na dějiště. Dánsko s Ruskem spojené vypovědělo příměří a Němci se chystají k boji. Na rozkaz pruského generála Bonina započne se co nejdříve pracovati ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

24. leden 1849

Slesvík-Holštýn

Ze Slesvík-Holštýna 24. ledna. Koluje pověst, že Francousko, Anglicko, Rusko a Švédsko se opětně zaručily k nerozdilnosti Šlesvíka od Dánská; co na ní jest pravdivého, týká se jediné Ruska a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849