Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Ferdinand I'

z dobového tisku

19. duben 1849

Oslavení narozenin Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin JMC. Ferdinanda bylo včera večír celé město slavně osvíceno, ačkoliv si byl císař žádal, aby s toho sešlo. Na náměstích a v ulicích bylo do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

19. duben 1849

Narozeniny JCMsti Ferdinanda V.

Z Prahy.
Dne 19. se tu slavily narozeniny JCMsti Ferdinanda V. Ráno nehřměly děla ani moždíře, tím srdečněji zněla však slova, kterými dobrotivého pána prvně pozdravil p. purkmistr Vaňka již ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 94, 21.4.1849

18. duben 1849

Císařská rodina v Holomouci

Deutsche Zeitung podává zprávu (a praví, že jest z hodnověrného pramenu), že veškerá císařská rodina byla v Holomouci shromážděna, a že bylo v rodinné poradě ustanoveno, kde který oud bydleti má, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 91, 18.4.1849

17. duben 1849

Narozeniny císaře Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin císaře Ferdinanda bude dne 18. dubna večer rádnice osvětlena a veliké kandelábry na Staroměstském náměští a na Koňském trhu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

14. duben 1849

Císař Ferdinand a Maria Anna v Olomouci

Z Holomouce 14. dubna. Předevčírem večer o 7½ hod. přijeli JCMsti Ferdinand a Maria Anna s arcikn. Ludvíkem po železnici z Prahy do Holomouce, a byli slavně v drážni uvítáni od JMsti panujícího ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

12. duben 1849

Císař Ferdinand odejel z Prahy

Dne 12. dubna odejel z Prahy o půl deváté hodině císař Ferdinand a císařovna s arciknížetem Ludvikem, který sem byl pro ně 11. přijel, po železnici do Holomouce. Povídá se, že se císař a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 88, 14.4.1849

26. březen 1849

Volba hlavy říšské

Z Innsbrucku 26. března.
Dnes sem přišla jistá zpráva, že sem přijedou na začátku června císař Ferdinand a císařovna Marie Anna, a že zde zůstanou do podzimka. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

16. březen 1849

Císař Ferdinand přijal rozpuštění s nelibostí

Slyšíme z dobrých pramenů, že císař Ferdinand zde v Praze přijal zprávu o rozpuštění sněmu a oktrojované konstituci s velikou nelibostí a mrzutostí. Dá se tedy mysliti, žeby za jeho panování ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

3. březen 1849

Deputace císaři Ferdinandovi

Včera šla k císaři Ferdinandovi deputace z městské raddy s prosbou, by ještě déle v Praze pomeškal. Pověsti, že Praha brzo do stavu obležení uvedena bude, císaře totiž přiměly, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

6. leden 1849

Proklamace kn. Windischgrätze

Z Peště dne 6.
Posud vydal kn. Windischgrätz v Pešti tylo proklamace:

a) Dvě proklamace o odstoupení JMsti. císaře Ferdinanda a na trůn nastoupení JMsti. císaře Františka Josefa.

b) ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

Články na téma 'Ferdinand I'

z dobového tisku

4. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

My František Josef První, z Boží Milosti císař Rakouský; král Uherský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmatský, Chorvátský, Slavonský, Haličský, Vladimírský a Ilirský; král Jerusalemský ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

Kdo je kdo

Ferdinand I. Dobrotivý (z Habsbursko-lotrinské dynastie) byl rakouským císařem v letech 1835-1848, dále to byl král uherský (jako Ferdinand V) a poslední korunovaný český král (jako Ferdinand V). ... Celý text

Zdroj: Wikipedia