Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Fischhof'

z dobového tisku

10. březen 1849

Fischhof obdržel obžalovací spis

Z Vídně dne 10. března.
Poslanec doktor Fischhof obdržel včera svůj obžalovací spis, a sice od vojenské vyšetřující komisse Vídeňské. Ministerské noviny Lloyd kladou důraz nejvíc na to, že ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

Stalo se na téma 'Fischhof'

z dobového tisku

20. prosinec 1848

Fischhof odřekl se služby

Zpráva úřední: Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 20. pros. m. r. přijmouti odřeknutí se služby ministerialního rady v ministerium záležitostí domácích dokt. Adolfa Fischhofa.

Zdroj: Moravské Noviny č. 1, 2.1.1849

16. březen 1849

Prato a Fischhof

Poslanec Prato je propuštěn: Fischhof ale k vyšetření odevzdán.

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

Články na téma 'Fischhof'

z dobového tisku

9. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

Kdo je kdo

Adolf Fischhof byl maďarský a rakouský spisovatel a politik židovského původu. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia