Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'František Josef'

z dobového tisku

17. květen 1849

Bach prozatímně řídí ministerstvo domácích záležitostí

Víd. noviny od 22. května podávají tento vlastnoruční list JMsti císaře:

Milý ministře Bachu!

Poněvadž jsem ministru domácích záležitostí a prozatímnímu ministru vyučování Franti... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

21. leden 1849

Deputace u dvora

Z Holomouce 21. ledna.
Zde již celý téměř měsíc stihá jedna deputace u dvora druhou, aby proukázaly úctu mladému císaři.

Též jednotlivé znamenitější osoby přicházejí k císaři, jako ku př. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

6. leden 1849

Proklamace kn. Windischgrätze

Z Peště dne 6.
Posud vydal kn. Windischgrätz v Pešti tylo proklamace:

a) Dvě proklamace o odstoupení JMsti. císaře Ferdinanda a na trůn nastoupení JMsti. císaře Františka Josefa.

b) ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

5. leden 1849

Z Peště: uznáváme JCM. Františka Josefa

Ze mnohých důkazů oddanosti, které Windischgrätze došly, byl následující veřejně oznámen:

My podepsaní, co celý magistrát král. svobodného města Peště, vyjadřujeme slavně, že uznáváme JCM. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

Stalo se na téma 'František Josef'

z dobového tisku

17. květen 1849

Bach řídí ministerstvo domácích záležitostí

JMst císaře František Josef odevzdal prozatímně řízení ministerstva domácích záležitostí ministru Bachovi. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

5. květen 1849

František Josef do Vídně přijel

Z Vídně dne 5. května. Císař František Josef dnes ráno čtvrt na šest do Vídně přijel a hned do Schönbrunnu se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

29. leden 1849

František Josef navštívil Prahu

V Praze dne 30. ledna. Včera ráno o 8 hod. navštívil JMst císař František Josef I. Prahu.

Slovanská Lípa uzavřela ve včerejším sezení vyslati k JMsti deputaci s poklonou.

Dnes ráno opustil JMst opět Prahu; městská radda doprovází JMst.

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

Články na téma 'František Josef'

z dobového tisku

4. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

My František Josef První, z Boží Milosti císař Rakouský; král Uherský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmatský, Chorvátský, Slavonský, Haličský, Vladimírský a Ilirský; král Jerusalemský ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

4. březen 1849

Ústava

Ústava pro císařství rakouské.

I. Hlava. O říši.

§.1. Císařství rakouské obsahuje následující korunní země:

Arciknížetství Rakouské nad i pod Enží, vývodství Solnohradské, vývodství ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

Kdo je kdo

František Josef I. z rodu Habsbursko-lotrinského byl 68 let císař rakouský (v letech 1848-1916), král český a uherský, král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia