Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Gaeta'

z dobového tisku

10. duben 1849

Porady diplomatů v Gaetě

Řím. Porady diplomatů v Gaetě již počaly. Budeť se v těchto poradách jednati o to, jakým spůsobem ma papež v Římsku opět vládnouti, až totiž do Říma opět dosazen bude. Někteří chtějí, aby byl ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

24. únor 1849

Velkovévoda toskánský Leopold v Gaetě

Z Neapole 24. února.
Včera přijel velkovévoda toskánský Leopold se svou rodinou do Gaety a odjel dnes do Neapole s králem neapolským; bude mu dán zámek Quisisana u Castellamare. Residence ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 61, 12.3.1849

13. únor 1849

Navrácení svěstké moci papežovi

Ujišťuje se, že co nejdřív katoličtí mocnářové sestoupějí v poradu o navrácení svěstké moci papežovi. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

Stalo se na téma 'Gaeta'

z dobového tisku

5. únor 1849

Audience u papeže

5. února přišel do Gaety rakouský vyslanec hrabě Esterházy a 6. měl audienci u papeže.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Články na téma 'Gaeta'

z dobového tisku

18. únor 1849

Situace ve Vlaších

Z Neapole, 18. Února.
Král Ferdinand má prý od toho času, co provolána byla v Římě a v Toskánsku republika, strašlivou chuť do boje, což těm, kteří okolo něho jsou, a ministerstvu, na ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

17. leden 1849

Válka v Itálii

Z Říma 17. ledna. Zakročení vojenskou mocí do států římských může se s jistotou předvídati. Z rozličných více méně bezpečných zpráv může se soudit, že se to stane co nevidět. Vojenská moc tato ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849