Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Gefion'

z dobového tisku

12. duben 1849

Lodě dánské střílely na pobřežní batterii

Ze Sleswík-Holštýna. Hamburské nowiny Börsenhalle přinášejí zpráwu o jedné události očitého swědka, která pro dánsko-německau wálku welmi důležitá a snad i rozhodná jest; dánská řadowá loď ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849