Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Götz'

z dobového tisku

3. únor 1849

21. váleční bulletin.

Dle právě došlé telegrafické depeše ode dne 3. února 1849 vzdala se pevnost Leopoldov včera dne 2ho o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost. Polní podmaršál Šimunič ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

31. leden 1849

Götz obsadil bánská města

V Tuřanech 31.
Náš generál-major Götz obsadil bánská města, Křemnici totiž dne 26. a 27., Šťávnici dne 28. čtyřmi setninami pluku Palombiniho a jednou setninou slováckou pod vedením p. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849

27. leden 1849

Srbové udeřili na Vršec

Z 18. válečního bulletinu (dán ve Vídni dne 27.) kladem zatím tenlo výtah: Bar. Čorić táhna za Görgeyem dobyl Šťávnici po krátkém boji. Naši dobyli 12 děl, 10 moždířů a j., zajali 500 m., mezi ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

17. leden 1849

10. váleční bulletin.

10. váleční bulletin. Dle sděleni z hlavního stanu u Budína od 15. ledna přikázal J. Osv. polní maršál kn. Windischgrätz, aby při pokračujícím obsazováni větši části Uher od cís. kr. vojska hned ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

17. leden 1849

17. válečni bulletin

17. válečni bulletin.
Generálm. v. Götz dává z Mošovec zprávu od 17. t. m., že po podmanění Turčanské stolice položením svým k opanování velmi těžké, a po obsazení vchodů do Batusky a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

9. leden 1849

13. váleční bulletin.

13. váleční bulletin. Dle zprávy p. patriarchy Rajačiće ode dne 2. ledna t. r. dobylo naše vojsko pod vedením plukovníka a prozatímního velitele v. Mayerhofera řečeného dne u Pančeva skvě... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 10, 12.1.1849

Stalo se na téma 'Götz'

z dobového tisku

28. únor 1849

Obsadili Košice, Prešov a celé okolí

Z Vídně, dne 28. Února. Privátní dopisy přinášejí z hodnověrných pramenů zprávu, že G. M. Götz a F. M. L. Ramberg vojska svá spojili, a Košici, Prešov a celé okolí obsadili.

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

27. leden 1849

Bar. Čorić dobyl Šťávnici

Bar. Čorić táhna za Görgeyem dobyl Šťávnici po krátkém boji. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 25, 30.1.1849

Kdo je kdo

Christian Götz byl rakouský generál. ... Celý text

Zdroj: oesta.gv.at;Wikipedia