Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Inzerát'

z dobového tisku

25. leden 1849

Vlhkost zdí

Dáno 25. ledna.
Panům majitelům domů i venkovských. Pan architekt Tiget mi odstoupil své výsadní právo k návodu, kterým se vlhkost zdí, zední houba a zkáza dřeva dokonale zamezuje. P... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

9. leden 1849

Jiří hrabě z Buquoy

Dáno 9. ledna.

Ačkoli jsem již v oznamovateli priv. Pražských Novin vykonané ode mne postoupení veškerého mého jmění mému panu synu u všeobecnou známost uvedl, jsem přece peticemi, žádostmi o ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Články na téma 'inzerát'

z dobového tisku

19. prosinec 1848

Pivovár panství Rychnovského

Pronájem

pivováru a vinopalny panství Rychnovského v Králové-Hradecku.

Pivovár a vinopalna s párním strojem se na čas od 1. března 1849 až do konce února r. 1855, tedy na šest let pronajímá.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 2.1.1849

14. prosinec 1848

Pivovár v Benovech

Od magistrátu král. kraj. města Klatov se s domluvením městského výboru a návladnictva v známost uvádí, že se v Benovech blíže Klatov ke městu patřící pivovár na 13 ½ sudů vařicí, na tři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 2, 3.1.1849

14. listopad 1848

Pronajmutí pivováru v Českém Brodě

Pronajmutí pivováru.

V kr. městě Českém Brodě bude pivovár na plnou várku 20 sudů zřízený i s místnostmi a polnostmi, počínajíc od 1. února 1849 veřejnou licitací proti složení 400 zl. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

11. listopad 1848

Pronájem povovaru v Unhošti

Pronájem pivováru a vinopalny v městě Unhošti.

Magistrát města Unhošti v Rakovnicku u všeobecnou známost uvádí, že veřejný pronájem zdejšího na 20 sudů jedné várky zřízeného měšťanského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

2. listopad 1848

Pronájem povovaru v Budýni

Od magistrátu města Budýně se oznamuje, že k pronájmu zdejšího měšťanského pivováru se licitace na den 28. listopadu 1848 v 9 hodin ráno v zdejším radním kanceláři ustanovuje, ku kterému se nájmu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

31. říjen 1848

Pronájmu pivováru v Cerekvici

Návěští o pronájmu pivováru

Od ouřadu hospodářského na panství Cerekvickém v kraji Bydžovském se tímto oznamuje, že od 1. ledna 1849 zdejší pivovár se v nájem dá, mající varu plného dvacet ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

30. říjen 1848

Pronájem Markétskeho pivováru.

Pronájem Markétskeho pivováru.

Na statku Břevňovském u sv. Markéty bude pivovár na 20 sudů, s vinopalnou, šlapacím mlýnem a 12 ¾ korců polí na tři po sobě běžící léta propachtován, a sice ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

25. říjen 1848

Pronájem pivováru ve Volíni.

Pronájem pivováru ve Volíni.

Právovárečné měšťanstvo Volínské v Prachensku v známost uvádí, že na den prvního prosinec 1848 pivovár svůj na dvacet sudů a jedno vědro skrze veřejnou li... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

15. říjen 1848

Pronajem ve vsy Častrové ležícího pivováru

Ohlášení pronajmu na panstvi Kamenickém ve vsy Častrové ležícího pivováru.

Od vrchního ouřadu panstvi Kamenice, Táborského kraje v Čechách, se v známost uvádí, že onen na obchodní sil... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848

14. říjen 1848

Pronajmutí pivováru

Pronajmutí pivováru

Od direktoriálního ouřadu panství Mníšku se známo činí, že Mníšecký panský pivovár, který na 24 sudů plného nalití staven jest, od 4. ledna roku 1849 bud na jeden neb na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848