Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Kossuth'

z dobového tisku

20. listopad 1848

Maďarsko

Z Vídně dne 20. list.
Dle nejnovějších zpráv z Hodonína od 18. přirazil do Angern prápor myslivců k posile fml. Šimuniće. Z Haliče vtrhne nové vojsko 12.000 m. peších a 14 škadron jízdy pod ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 193, 23.11.1848

16. listopad 1848

Uherský sekretář Pulsky

Uherský sekretář Pulsky, který, jak vysvítá z řečí vyšetřenců, dne 6. října práporu granátníků Richterových za jeho zrádu 4000 zl. stř. zaplatil, a granátníkům, kteří měli stráž u min. Latoura o ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

10. listopad 1848

Zprávy

Dne 10. listopadu.
Ke hranicím uherským odchází neustále vojsko z Moravy, Štýrska a Rakous. Všechno spojení s Uhry je nyní s této strany přetrženo; na Litavě stojí generál Moga jen asi s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

8. listopad 1848

Bosna

Z Bosny.
Z bezpečného zřídla, totiž od jednoho ouředníka u celního pohraničního ouřadu, horlivého vlastence a národovce, přišla zpráva dne 8. list. čerpaná z úst Bosenských našinců, pravých ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

5. listopad 1848

Zatýkání ve Vídni

Dne 5. listop.
Ode dneška ráno je průchod z města do podměstí otevřen. Zatýkání nepřestává. Hauka, Gritznera, Tausenaua, které obecné mínění jmenuje náčelníky celého vzbouření, posud nemají. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

3. listopad 1848

Odzbrojování je dokončeno.

Z Vídně 3. listop.
Odzbrojování je dokončeno. Všechny hlavní placy jsou obsazeny, rovněž všechna aerarní slavení, vyslanství a dobročinné ústavy. Porážka Maďarů je jistá. Do Dunaje však ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 181, 9.11.1848

31. říjen 1848

Husaři na Táborsku

Z Táborska.
V noci na minulou neděli bylo v Kumžaku staveno a zajato 55 husarů od vojska Jindřichohradeckého, při čemž se rytmistr je vedoucí zastřelil. V Milevsku vypravovali titéž husaři, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848

6. květen 1849

Z Prešpurku

Lloyd píše z Prešpurku od 2. května. Z Ostřehoma, Freištáku a z jedné části Turčanské stolice dostáváme zprávy, že tam Madaři již vtrhli; kázeň ve svém vojsku zachovávají co nejpřísnější. V ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

27. únor 1849

Dřevěná děla

Z Peště, 27. Února.
Praví se zde, že Košuth v Debrečíně 200 dřevěných děl vrtati dal, protože mnohými porážkami nedůstatek děl vždy větší jest. Zdá se ale, že řeč ta jest vymyšlena, jakkoli ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 37, 6.3.1849

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Jak známo, byli Segedínští posud nejhorlivější přívrženci Košutovi. Jeho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

27. leden 1849

Pokoření Maďarů

Pokoření Maďarů můžeme považovati již za ukončené. Střed celého usilování maďarského, od Maďarů za nedobytnou vyhlašovaná stolice království uherského, Buda-Pešť padl bez boje, bez tasení meče do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 23, 27.1.1849

25. leden 1849

Zatykač na Maďary

Již i také v Čechách vydány jsou zatykače na náčelníky revoluce uherské, zejména na Košuta (jeho manželka Theresie též je popsána), na Lazara Meszárose, Ladislava Madarásze, Pavla Nyary, Daniela ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

13. leden 1849

Košut prohlašuje se za vogelfrei

Z Břetislavi dne 13. ledna.
Kn. Windischgrätz vydal provolání, v němž Košut, celý výbor pro obranu země a veškeří tak zvaní vládní komissarové prohlašují se za vogelfrei, a všem práv... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849

10. leden 1849

Vzdání Peště

Hlavní zásluhu o vzdání Peště lehkým tak spůsobem má bývalý madarský ministr Déak, který jak nedávno ve sněmu politiku Košutovu porazil, tak i nyní vojsko přemluvil, aby ustálo od bránění ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

4. leden 1849

Košut u Segedina

Z Vídně dne 4. ledna.
Košut, jak se podobá, sestředí své síly u Segedina v pustinách mezi Tisou a Dunajem, spoléhaje na tamní Jazygy a Kumány; Segedin jo otevřené, špatnou tvrzí opat... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

Stalo se na téma 'Kossuth'

z dobového tisku

5. leden 1849

Revoluce proti Košutovi

V Pešti prý se připravuje revoluce proti Košutovi s Deákem v čele. Držel prý, povídají soukromé zprávy, v posledním sezení maďarského sněmu takovou ohnivou řeč proti politice Košutově, že museli tohoto diktatora bez sebe ze sněmovny vyněsti.

Zdroj: Národní Noviny č. 4, 5.1.1849

5. leden 1849

Košut z Peště se odebral

Z Peště dne 5. Košut se sněmem, ministry, vojskem do Debrečína se odebral.

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

Články na téma 'Kossuth'

z dobového tisku

5. listopad 1848

Vídeň byla přemožena

Vídeň byla přemožena náramným nákladem sil i obětí; statně, mužně bránili se Vídeňané, i když nevyhnutelné podlehnuli své viděli; člověk by zplakal nad vyhozením tak krásných sil v politické ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

4. listopad 1848

Jelačić stojí s pěti prápory hraničárů ve Vídni

Z Vídně dne 4. list. Jelačić stojí s pěti prápory svých hraničárů ve Vídni; ostatní jeho voj spěchá za Maďary, kkeří v jednu dobu na dvou místech byli poraženi: od Šimuniće u Trenčína, od Jelačiće ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

18. únor 1849

Lépe zvěděti pravdu zejtra, než dneska lež

Kamkoli vyjdeš, nic neslyšíš, než hádky o tom, bude-li sněm rozpuštěn, nastane-li reakce, co bude s Frankfurtem, bude-li foederace neb centralisace atd. Až k promrzení, a k tomu se každý den z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849

21. leden 1849

Uhry

Dle pokroků, které se vojínům rakouským v Uhrách denně vždy lépe a lépe daří, jest se co nejdříve ouplného vydobytí a zavedení pořádku v této říši nadíti. Jak as ten pořádek vypadne, až dosavado ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849

Kdo je kdo

Lajos Kossuth (Ľudovít Košút) byl maďarský nacionalistický politik, spisovatel a revolucionář, nejvýznamnější představitel Maďarské revoluce a boje za svobodu a nezávislost 1848-1849. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia