Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Kroměříž'

z dobového tisku

14. listopad 1848

Příprava Říšského sněmu

Z Kroměříže 14. listopadu.
O zřízení sněmovny říšské úsilně se pracuje. Nebudeť v kostele sv. Maurice, jak se zpočátku pravilo, nýbrž ve velkém sále paláce arcibiskupského, jenž se a... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

12. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

Všichni poslancové ústavního říšského sněmu se vyzývají, aby do 22. t. m. v Kroměříži vynajíti se dali, kamž se také přednostenstvo říšského sněmu odebere.

Ve Vídni dne 12. listopadu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 188, 17.11.1848

7. březen 1849

Sněm rozpuštěn jest

Z Kroměříže dne 7. března.
Dnes časně ráno nás překvapila velmi podivná novina. Vojsko obstoupilo časně ráno dvůr arcibiskupského palácu, kde se až posud sněmovalo, chodby v prvním a druhém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

27. leden 1849

Údajně byl rozpuštěn říšský sněm

Ve Frankfurtských novinách 27. ledna uveřejnil jeden rakouský poslanec na sněmu Frankfurtském tuto novinu: Zpráva o rozpuštění rakouského říšského sněmu v Kroměříži spůsobila radost zdejším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849

Stalo se na téma 'Kroměříž'

z dobového tisku

22. listopad 1848

Říšský sněm v Kroměříži

V Kroměříži dne 22. listopadu. Jak uzavřeno bylo, započal dnes říšský sněm opět svá jednání.

Zdroj: Národní Noviny č. 14, 24.11.1848

2. březen 1849

Výbor konstituční svou práci dokončil

Z Kroměříže 2. března. Výbor konstituční včera svou práci dosti šťastně a föderativně dokončil. Tyroláci — nejpoctivější föderalisté, jásají, neboť země jejich zůstala celou.

Zdroj: Národní Noviny č. 54, 4.3.1849

19. leden 1849

Riegrova podobizna od p. Mánesa

Slyšíme, že spolek zdejších umělců odeslal do Kroměříže p. Mánesa, aby přinesl podobiznu Riegrovu, klerá nákladem spolku vyjde v kamenotisku.

Zdroj: Národní Noviny č. 16, 19.1.1849

Články na téma 'Kroměříž'

z dobového tisku

12. březen 1849

Rozpuštění sněmu

Krakovské noviny Czas (od 12. bř.) píší z Kroměříže od 8. března o rozpuštění sněmu. Ačkoli skutek tento zašel poněkud již v pozadí u pozornosti obecenstva, přec tato podrobnější data nebudou na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 64, 16.3.1849

9. březen 1849

Rozpuštěni říšského sněmu

V Praze dne 8. března. Jako bleskem z čistého jasna byli jsme zde dnes ráno překvapeni neočekávanými výjevy. Na rozích objevila se ohlášení od vlády, lid se sbíhá čísti a čte — císařský manifest ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 58, 9.3.1849

16. únor 1849

Záležitost týkající se poslance Kaima

Z Kroměříže 16. února.
...
Záležitost týkající se poslance Kaima zoujala nejen obyčejný sezení obyčejnému přiměřený čas, nýbrž, výjmouc 1 ½ hod. věnované k obědu, celý den až přes 9 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

15. leden 1849

Stenografické protokoly sezení sněmovních

Z Kroměříže 15. ledna. Ty dni rozdávaly se stenografické protokoly sezení sněmovních od 6. a 7. října 1848 s nápisem: 52. sezení rakouského konstitujícího sněmu. Poněvadž ale sešitek sten... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 15, 18.1.1849