Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Leopoldov'

z dobového tisku

11. listopad 1848

Preszlern a Fröbel odsoúzeni

Dne 11. byl Eduard Preszlern, šlechtic Sternau z Vídně, 32-letý, pro oučastensiví v ozbrojeném povslání k smrti odsoúzen a téhož dne večer o 5 ½ prachem a olovem odpraven.

Taktéž byl Jul. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

4. listopad 1848

Vídeň je dobyla.

Vídeň je dobyla.
Podati zevrubný obraz tamní zpousty, vylíčiti v podrobnostech počínání lidu a vojska, není posud možno.

Dne 31. odpoledne trvalo bombardování vnitřního města celých 5 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 177, 4.11.1848

3. listopad 1848

Pro samé ohně neví se ani kde hoří

Od Nusdorfu.
Pro samé ohně neví se ani kde hoří, a již je tolik velkých budov na Leopoldově a v okolí spáleno, že se musí podobat jednomu spálenisku. Dne 26. večír bylo vidět v těch končinách ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 176, 3.11.1848

2. listopad 1848

Zpráva o vzdání se Vídně

Zpráva o vzdání se Vídně byla buď tuze spěšná, anebo zlomila Vídeň učiněnou kapitulaci.

Boj tam trvá stále a je ještě zůřivější. Když se dne 29. dobylo vojsko až ke Karlovu divadlu na ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

30. říjen 1848

Prater a nádraží severní dráhy je obsazeno

V Praze dne 30. října.
Včera uveřejnilo zemské presidium následující telegrafické zprávy o stavu Vídně:

Dle dopisu pana barona Wessenberga ode dne 28. října je celý Prater a nádraží ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 173, 31.10.1848

29. říjen 1848

Outok na Leopoldov

Z Holomouce 29. října.
Outok na Leopoldov trval od 9. hodin ráno do 5. hod. večír, a tu se vojsko v Jägerzeile teprvé ke Karlovu divadlu dostalo. Dům po domě museli brát outokem. Proletáři ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

25. říjen 1848

Vídeň

Dne 25. ráno řídil generál Bém osobně zatarasování v Leopoldově. O polednách byla veliká přehlídka národních gard v táboru Schwarzenbergského paláců.

Gardisté z Funf- a Sechshausu (za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

3. únor 1849

21. váleční bulletin.

Dle právě došlé telegrafické depeše ode dne 3. února 1849 vzdala se pevnost Leopoldov včera dne 2ho o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost. Polní podmaršál Šimunič ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

Stalo se na téma 'Leopoldov'

z dobového tisku

2. únor 1849

Leopoldov se vzdal

Pevnost Leopoldov se o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost vzdala. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849

21. leden 1849

Voda ve Vídni

Z Vídně 21. ledna. Dnes jest opět jeden díl předměstí Leopoldova a Rossau-a vodou zaplaven.

Vody v průplavu dunajském již včera přibývalo, ačkoliv větší rameno Dunaje mimo města zvolilo si jiné řečiště.

Zdroj: Národní Noviny č. 21, 25.1.1849

Články na téma 'Leopoldov'

z dobového tisku

2. listopad 1848

O dobytí Vídně

Z Vídně dne 2. listopadu. Z Vídně dne 2. listopadu. Dobyvše město v rozličných předměstích a částech jeho rozestaveni jsme; přísnost služby nedovoluje vojákovi, by se od stanoviště svého vzdaloval ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848

28. říjen 1848

Zprávy od Nusdorfu

Od Nusdorfu. Nebude od místa, vypsati dálší běh vojenských kroků proti Vídni, ač je již všechno ukončeno.

Dne 28. října o ¾ 11 ráno strhla se kanonáda se všech stran na Vídeň. Od Simeringského ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 179, 7.11.1848