Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Lichard'

z dobového tisku

13. květen 1849

Slovenské vládní noviny

Ve Vídni budou vycházeti slovenské vládní noviny, pod redakcí p. doktora Radlinského, katolíka a p. Licharda, evangelíka, a sice pravopisem českým, klerý Slováci nyní pro přiblížení se přijmou. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

Kdo je kdo

Daniel Gabriel Lichard byl slovenský spisovatel, učitel a první slovenský profesionální novinář, vydavatel, jeden ze zakladatelů slovenské odborné terminologie. ... Celý text

Zdroj: Wikepedia