Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Mecséry'

z dobového tisku

1. listopad 1848

Předměstí jsou obsazená a odzbrojují se

Od c.k. gub. místopresidenta hr. Lažanského došla mne o 5. hod. odpoledne z Holomouce následující telegrafická zpráva:

„Právě přišla od generála Ramberka na ministra Wessenberga následující ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 175, 2.11.1848

31. říjen 1848

Vídeň dne 30. t. vzdala

Telegrafické zprávy kteréž až do 31. t. 3 hodin 40 minut odpoledne do Holomouce sděleny byly, znějí v ten způsob, že se Vídeň dne 30. t. vzdala; dne 31. ale byla tato kapitulací zrušena, an v den ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 174, 1.11.1848

23. duben 1849

Zapovídá se vydávání peněžních assignací

Vládní oznamovatel včerejší přináší následující nařízení:

Vydávání peněžních assignací na místo mince jest na ujmu výsadě rak. nar. banku, nejv. patentem jemu udělené a vůbec prohlášené, i ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 99, 27.4.1849

5. duben 1849

Půjčka pro obec Pražskou

Sezeni městské raddy dne 5. dubna. Po přečtení protokolu dále rokováno jest o spůsobu, jakým se voda z novoměstské vodárny jednotlivcům prodávat má, a uzavřeno jest, by se i ona voda, jenž se v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 83, 7.4.1849

23. únor 1849

Odpověď na žádost městské raddy o 100.000 zl. stř.

Obecní List přináší následující připis:

Pražskému p. měšťanostovi J. U. Dru. Václavu Vaňkovi.

Vaše Blahorodí!

JMst. ráčila dle nejvyššího panu ministru domácích záležitostí seslaného ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

Stalo se na téma 'Mecséry'

z dobového tisku

23. listopad 1848

J. M. císař se při dobrém zdraví nachází

Včera bylo na rozích následující oznámení:

Rožšířila se dnes pověst, že J. M. císař umřel. Na mou telegrafickou cestou zaslanou otázku dostal jsem právě o 1 hodině s poledne od pana ministra knížete Schwarzenberga odpověď, že J. M. císař se docela při dobrém zdraví nachází.

Od c. k. českého zemského presidium.
V Praze dne 23. listopadu 1848.
Mecséry, cis. král. gub. místo-president.

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

Články na téma 'Mecséry'

z dobového tisku

10. květen 1849

Praha jest opět v stavu obležení!

V Praze dne 10. května. Tak se tedy přece dodělala nesmyslná strana toho, z čeho jsme jí tolikrát varovali, ale nadarmo: Praha jest opět ve stavu obležení, konstitučních svobod jsme zase na čas ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

22. únor 1849

Volby do Frankfurtského parlamentu

Právě se dovídáme z nejlepšího pramene z Holomouce, že ministerstvo vydalo k zemským správcům v Čechách a na Moravě rozkaz (který nepochybně náš zeměsprávce Mecséry již obdržel), aby hled... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

Kdo je kdo

Karl Johann svobodný pán von Mécsery de Tsóor byl rakouský důstojník. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia

Karl svobodný pán von Mecséry de Tsoor byl rakouský státní úředník, český místodržící a ministr policie. ... Celý text

Zdroj: biographien.ac.at