Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Moga'

z dobového tisku

10. listopad 1848

Zprávy

Dne 10. listopadu.
Ke hranicím uherským odchází neustále vojsko z Moravy, Štýrska a Rakous. Všechno spojení s Uhry je nyní s této strany přetrženo; na Litavě stojí generál Moga jen asi s ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 187, 16.11.1848

Stalo se na téma 'Moga'

z dobového tisku

15. listopad 1848

Gen. Moga přišel k ourazu

Gen. Moga přišel v bitvě u Schwechalu k ourazu a leží nyní na ranách v pevnosti Köpcsenyiské. Gen. Görgey převzal komando nad vojskem uherským.

Zdroj: Národní Noviny č. 186, 15.11.1848

Kdo je kdo

János Móga byl c. a k. generálporučík. Jeden z vojenských velitelů ... Celý text

Zdroj: Wikipedia