Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Národní Noviny'

z dobového tisku

22. březen 1849

Dr. Rieger redaktora před soudem brániti bude

Dr. Rieger, který tyto dni do Holomouce se odebral, aby tam s deputací slovanskou pohovořil, navrátil se včera opět do Prahy. Deutsche Zeitung rozšířila zprávu, že bude dr. Rieger ve veřejném ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 69, 22.3.1849

Články na téma 'Národní Noviny'

z dobového tisku

31. březen 1849

Počet odbíratelů novin

Jsme ubezpečeni, že každý jest zvědav, kolik asi mají které noviny odbíratelů, ale, těžko jest něco jistého tu udati, protože se málo které noviny s pravým počtem svých odbíratelů pochlubí a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 77, 31.3.1849

10. leden 1849

Časopisy české roka 1849

Potěšitelným znamením, jak živý je u nás v Čechách duševní život, je veliký počet časopisů z většiny zcela nově povstalých.

Politických novin máme: Noviny Lípy Slovanské, (red. pp. Sabina ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849