Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Německo'

z dobového tisku

prosinec 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem. Náramně rozhorlil se kancléř na vůdce středu, Windthorsta, ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

16. listopad 1848

Smrt poslance Bluma

Z Frankfurtu dne 16. list.
President sněmu oznámil v dnešním sezení smrt posl. Bluma, vyzvav posl. Kirchgesznera, aby sdělil zprávu výboru o návrhu této truchlivé události se týkající, který ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

13. květen 1849

Heubner, Martin a Bakunin byli zatknuti

České gubernium poslalo dne 13. května o 3. hod. 20 min. odpol. do Vídně tuto telegrafickou zprávu: Z Dráždan a z Liská ouředně: „Povstání je docela přemoženo; houf povstanců byl do Freibergu a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády; měšťanská garda rozešla se domů. Vojsko přibývalo z okolí. Nový ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

20. duben 1849

Pešť maďarská

Zprávy od 20. dubna oznamují, že Němci a Dánové jsou asi 300 kroků u Düppelských hradeb od sebe vzdáleni, a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

19. duben 1849

Ves Düppel jest spálena

Z Hamburku 14. dubna.
Potvrzuje se zpráva, že jsou hradby u Düppelu, jenž jsou klíč do Alsenu, a které leží na návrší 300 kroků od mostské hradby vzdáleném, outokem ztečeny a most že je ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

12. duben 1849

Lodě dánské střílely na pobřežní batterii

Ze Sleswík-Holštýna. Hamburské nowiny Börsenhalle přinášejí zpráwu o jedné události očitého swědka, která pro dánsko-německau wálku welmi důležitá a snad i rozhodná jest; dánská řadowá loď ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

9. duben 1849

Německo-Dánská válka

Z Altony 9. dubna.
Povídá se zde o bitvě, která prý byla s Dány u Hoptrupu, mezi Flensburgem a Gravensteinem svedena. Dánové měli velikou převahu vojska, a Hannoverani couvali po dosti tuhém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

3. duben 1849

Válka německo-dánská opět vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Boj se začal jednou dobou podél celého východního břehu šlesvíckého od Haderslebenu až ku Kielu. K Haderslebenu přitáhli Dánové od severu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

29. březen 1849

Volba hlavy říšské

Frankfurt 29. března.
Po krátkém pomlčení promluvil předsedící Simson, že přistupuje k volbě hlavy říšské. Ve sněmovně bylo veliké ticho; sněmovní písař četl jméno po jménu všech sn... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 78, 1.4.1849

8. březen 1849

Dědičné císařství

Z Frankfurtu, 8. Března. Včera skončil konstituční výbor revisi ústavy, i rozhodnul se 13 hlasy proti 11 k dědičnému císařství. Direktorium bylo 17 hlasy proti 7 zavrženo. — Rakouský vyslanec v. ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

6. březen 1849

Válka s Dánskem

Pro možné vypuknutí války s Dánskem bude na meklenburgském pomezí státi pruský observační sbor 20.000 mužů silný, jehož hlavní stan bude v Perlebergu. Pro ochranu vévodství Šlesvík-Holštýna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

2. březen 1849

Dánsko strojí k vojně

Dánská vláda strojí prý k vojně své loďstvo, totiž jednu řadovou loď, 10 fregat, 4 briggy, 3 menší lodě, 2 oddělení dělových čajek a 10 ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 35, 2.3.1849

27. únor 1849

Návrh zrušit trest smrti

Z Darmstadtu 27. února.
Ministerní radda Lindelof předložil v dnešním sezení II. sněmovny návrh, aby byl zrušen trest smrti, a odůvodnil jej, navrhuje, aby místo trestem smrti ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

26. únor 1849

Trůnní řeč pruského krále

Z Berlína dne 26. února.
Dnes před polednem zahájil král pruský sněm; četl tuto trůnní řeč:

Pánové poslanci první a druhé komory! Události, které vám všem jsou čerstvě v paměti, přinutily ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 51, 1.3.1849

Stalo se na téma 'Německo'

z dobového tisku

listopad 1885

Sněm německý

Sněm německý zahájen byl ku konci minulého zasedání. Říšský kancléř, kníže Bismark, dochází do sněmu a účastní se známým svým způsobem.

Zdroj: Světozor č. 51, 1885

9. květen 1849

Povstání v Drážďanech je překonáno

Z Nového města v Drážďanech. Dne 9. máje (o polednách). Boj jest ukončen, povstání je překonáno.

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

3. květen 1849

V Drážďanech lid stavěl barrikády

Z Drážďan dne 3. května večír střílelo se ze zbrojnice z ručnic a z děl na lid, mrtvých bylo 16, raněných 20. Lid stavěl barrikády. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 108, 8.5.1849

5. duben 1849

Poslanci rakousští se vrací domů

Poslancům rakouským na nár. sněmu německém od vlády podány jsou peníze na cestu, aby se domů navrátili.

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

3. duben 1849

Válka německo-dánská vypukla

Válka německo-dánská opět vypukla dne 3. dubna s úsvitem. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 84, 10.4.1849

4. únor 1849

Vstěhování Němců do Uher

Z Vídně. Schmerling předložil říšskému ministerstvu plán k velkému vstěhování Němců do Uher.

Zdroj: Národní Noviny č. 30, 4.2.1849

Články na téma 'Německo'

z dobového tisku

20. květen 1849

Žold

Žold rakouského vojska jest velmi skrovný, neb sprostý voják dostává 5 neb 6 kr., pak denně l¾ libry chleba, a v čas drahoty přídavek na maso. V čas války dostávají vojáci větší plat. U ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

20. květen 1849

Vystěhovanci do Ameriky

Do New-Yorku v severní Americe přistálo za měsíc březen 25.837 vystěhovanců z Evropy, totiž: 18.580 Irčanů, 3.346 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

6. květen 1849

Svolání českého sněmu

Již se počínají ozývati hlasy ministerské o svolání českého sněmu — totiž vlastně proti svoláni jeho. Presse nám ve svém čísle od 4. máje o tom podává úvodní článek, z kterého se arci nic nového ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849

29. duben 1849

Studenti na německých universitách

Počet studentů na německých universitách roku 1849. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 101, 29.4.1849

13. duben 1849

Spisovatelé v Německu

Požehnané Německo čítá nyní přes 70.000 spisovatelů. Od roku 1814 až do 1826 vyšlo v Německu 50.303 kněh, ve Francouzích o 16.525 méně. Od 1827—1846 vydáno v Němcích 65.000, ve Francousku 57.000 ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 87, 13.4.1849

13. duben 1849

Proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo

Z Londýna 13. dubna.
Podle novin Times udává se v Anglicku následující příčina, proč nepřátelství mezi Dánskem a Němectvem začalo. Příměří mezi Dány a Němci mělo přestati 2. dubna; tu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

28. březen 1849

Ruská vláda se postavila proti politice Pruska

Z Berlína. Skoro všechny německé noviny mluví o hrozivém postavení, jaké ruská vláda proti Německu zaujímá. Pruská vláda, berouc ohled na svazky přibuzenství, nechtěla se s Ruskem znepřáteliti. Z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

15. březen 1849

Dánská otázka

Do „Ostsee-Zeitung" se píše z Frankfurtu následovně o dánské otázce: Podařilo se snahám anglického dvoru, uvésti mezi plnomocníky Německa a Dánska srozumění o základech míru. Obě strany uznají ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 63, 15.3.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Věc šlesvík-holštýnská vyjde jak se zdá opět na dějiště. Dánsko s Ruskem spojené vypovědělo příměří a Němci se chystají k boji. Na rozkaz pruského generála Bonina započne se co nejdříve pracovati ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

18. únor 1849

Lépe zvěděti pravdu zejtra, než dneska lež

Kamkoli vyjdeš, nic neslyšíš, než hádky o tom, bude-li sněm rozpuštěn, nastane-li reakce, co bude s Frankfurtem, bude-li foederace neb centralisace atd. Až k promrzení, a k tomu se každý den z ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 42, 18.2.1849