Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Ostřihom'

z dobového tisku

6. květen 1849

Z Prešpurku

Lloyd píše z Prešpurku od 2. května. Z Ostřehoma, Freištáku a z jedné části Turčanské stolice dostáváme zprávy, že tam Madaři již vtrhli; kázeň ve svém vojsku zachovávají co nejpřísnější. V ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849