Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Pančevo'

z dobového tisku

9. leden 1849

13. váleční bulletin.

13. váleční bulletin. Dle zprávy p. patriarchy Rajačiće ode dne 2. ledna t. r. dobylo naše vojsko pod vedením plukovníka a prozatímního velitele v. Mayerhofera řečeného dne u Pančeva skvě... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 10, 12.1.1849

Stalo se na téma 'Pančevo'

z dobového tisku

27. prosinec 1848

Smrt Šťěpána Šuplikaće

Záhřebské německé noviny ode dne 2. ledna píší smutnou zprávu, že srbského vojvody Šťěpána Šuplikaće již není. Dne 27. prosince o 4 ½ hod. odpol., právě když v Pančevu pomocná ze Srbska přišlá vojska vítal a ohnivou řečí pozdravoval, byl náhle mrtvicí raněn.

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849