Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Parma'

z dobového tisku

20. březen 1848

Revoluce v Parmě

V Parmě byla dne 20. března krvavá revoluce mezi lidem a vojskem. Lid zvítězil a zdá se, že vévoda i s rodinou jim v moc padl. Sestavena od lidu vláda, a sice následující mužové: advokát Ghinelli, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848
[Parma, 1848]

Stalo se na téma 'Parma'

z dobového tisku

20. březen 1848

Revoluce v Parmě

V Parmě byla dne 20. března krvavá revoluce mezi lidem a vojskem. Lid zvítězil a zdá se, že vévoda i s rodinou jim v moc padl. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 1, 5.4.1848