Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Praha'

z dobového tisku

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna.
Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Jízdy probní z České Třebové až k nádraží zdejšímu šťastné a k obecné spokojenosti vypadly. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský".

Jak český tak německý ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

9. listopad 1848

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 183, 11.11.1848

9. listopad 1848

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu

Ceny obilí v Praze dne 9. listopadu. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 185, 14.11.1848

4. listopad 1848

Ceny obilí dne 4. listopadu

Ceny obilí v Praze dne 4. listopadu.... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 178, 5.11.1848

26. říjen 1848

Ceny obilí v Praze dne 26. října

Ceny obilí v Praze dne 26. října ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 172, 29.10.1848

18. květen 1849

Poukázky městské kassy

Naše městská radda vydala včera následující ohlášení:

„Dle nařízení vysokého rozkazu finančního ministerstva, ohlášením cis. kr. zemského presidium od 23. dubna 1849 čísl. 2586 sděleného, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Časně ráno zpozorovalo se, že jsou oba mosty vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. S jistotou to nyní víme jen o p. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

1. květen 1849

Obilní ceny.


V Praze dne 1. května 1849. ... Celý text
Zdroj: Národní Noviny č. 104, 3.5.1849

25. duben 1849

Přeložení pošty

Z Prahy. Konečně se stane, že c. kr. pošta bude podle rozkazu ministerstva obchodu přeložena do Urfusova domu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 97, 25.4.1849

19. duben 1849

Oslavení narozenin Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin JMC. Ferdinanda bylo včera večír celé město slavně osvíceno, ačkoliv si byl císař žádal, aby s toho sešlo. Na náměstích a v ulicích bylo do ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

17. duben 1849

Narozeniny císaře Ferdinanda v Praze

K oslavení narozenin císaře Ferdinanda bude dne 18. dubna večer rádnice osvětlena a veliké kandelábry na Staroměstském náměští a na Koňském trhu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

14. duben 1849

Císař Ferdinand a Maria Anna v Olomouci

Z Holomouce 14. dubna. Předevčírem večer o 7½ hod. přijeli JCMsti Ferdinand a Maria Anna s arcikn. Ludvíkem po železnici z Prahy do Holomouce, a byli slavně v drážni uvítáni od JMsti panujícího ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

12. duben 1849

Císař Ferdinand odejel z Prahy

Dne 12. dubna odejel z Prahy o půl deváté hodině císař Ferdinand a císařovna s arciknížetem Ludvikem, který sem byl pro ně 11. přijel, po železnici do Holomouce. Povídá se, že se císař a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 88, 14.4.1849

11. duben 1849

Ražba v Pražské mincovně

V Pražské mincovně se razilo od 1. dubna loňského roku až ke konci března letošního roku dvacetníků za 733.299 zl. 20 kr., šestáků za 657.577 zl. 36 kr., pětníků za 15.657 zl. 50 kr., grošů za ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

Stalo se na téma 'Praha'

z dobového tisku

22. prosinec 1848

Václav rytíř Václavíček proboštem

Jeho c. k. Milost ráčil nejvyšším rozhodnutím od 22. pros. 1848 kapitulního děkana Václava rytíře Václavíčka potvrditi za probošta hlavního chrámu na hradě Pražském, od kapituly vyvoleného.

Zdroj: Moravské noviny č. 6, 9.1.1849

26. listopad 1848

Pražské peníze

Zejtra se začnou vydávat Pražské peníze.

Zdroj: Národní Noviny č. 196, 26.11.1848

24. listopad 1848

Nové železnice státní

Z Brna. Dne 3. prosince pojede se odtud ponejprv po nové železnici státní přes Svitavy do Prahy. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 194, 24.11.1848

19. listopad 1848

Pražský List občanský

V Praze dne 19. listopadu t. r. usnesl se šírší výbor městský vydávati časopis v českém a německém jazyku šestkrát týhodně po půl archu pod názvem: „List občanský". Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 191, 21.11.1848

18. listopad 1883

Znovuotevření Národního divadla

Praha. Ráno v 10 hod. dop. odevzdáno Národní divadlo předsedou stavebního komitétu drem. Riegerem družstvu zemského divadla.

Na oslavu zahájení Národního divadla českého odbývá se ve 12. hod. polední slavnostní akademie. Večer v 7 hodin první slavnostní představení v Národním divadle: Smetanova Libuše.

Zdroj: Světozor č. 47, 1883

8. listopad 1883

Osvětlení Národního divadla

Praha. Po zkoušce vykonané s elektrickým osvětlením Národního divadla usnešeno, že se má Národní divadlo otevříti dne 18. listopadu.

Zdroj: Světozor č. 46, 1883

10. květen 1849

Stav obležení nad Prahou

V nocí na dnešek děly se v Praze neobyčejné věci. Oba mosty jsou vojskem silně obsazeny a v noci jest mnoho osob zatknuto. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 110, 10.5.1849

19. duben 1849

Arcikněžna Žofie v Praze

Včera odpoledne přijela sem arcikněžna Žofie, matka nynějšího císaře Františka Josefa, jeho mladší bratři a arcikníže Ludvík.

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

20. únor 1849

Konkurs na žalářnictví

U Pražského kriminálu vypsán jest konkurs na žalářnictví.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849

2. únor 1849

Arcikníže František Karel v Praze

Včera ráno přijel do Prahy se zvláštním tahem arcikníže František Karel.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849

Články na téma 'Praha'

z dobového tisku

18. květen 1849

České divadlo za branou

Dávno již pracuje se o to, aby měl národ náš, co má každý vzdělaný národ — své divadlo. Ovšem že česká zem vydržovala vždy mnohým nákladem v Praze divadlo na své outraty, ale ne pro nás a k naší ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 116, 18.5.1849

15. květen 1849

Příčina stavu obležení

Ustavičné čekáme, že nám vláda vyjeví dokázanou příčinu stavu obležení, ve kterém se nacházíme. Neboť ví každý, že ouřední ohlášení dne 10. t. m. od pana vicepresidenta a komandujícího generála ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 114, 15.5.1849

11. květen 1849

Mnozí záviděli nám naši svobodu

V Praze dne 11. května. Až do předvčerejska byla Praha ještě nejsvobodnější město v Rakousích; mnozí záviděli nám naši svobodu. Nyní nemají ovšem žádné příčiny nám záviděti, neboť jsme opět již v ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 112, 12.5.1849

10. květen 1849

Praha jest opět v stavu obležení!

V Praze dne 10. května. Tak se tedy přece dodělala nesmyslná strana toho, z čeho jsme jí tolikrát varovali, ale nadarmo: Praha jest opět ve stavu obležení, konstitučních svobod jsme zase na čas ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 111, 11.5.1849

6. květen 1849

Pražská měšťanská plovárna

Hlavní ředitelstvo Pražské měšťanské plovárny rozhodlo nedávno zadanou žádost Pražského studentského výboru strany použití plovárny od studentů takto: Pro nuznější studenty Pražské university a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 107, 6.5.1849
[Praha, 1849]

20. duben 1849

Přehled staveb veřejných

Časopis Austria od 20. dubna, redigovaný od minist. raddy K. Černíka, podává přehled větších a důležitějších staveb veřejných, od ministerium nyní vyváděných, z něhož tu část vyjímáme. Přede vším ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 100, 28.4.1849

3. duben 1849

Telegrafické spojení s Berlínem

S pruskou vládou jest již uzavřeno, že telegraf, který jde přes Přerov, a odtud přes Holomouc do Prahy, prodloužen býti má až do Bohumína, kdež bude spojen s telegrafem mezi Berlínem a V... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 79, 3.4.1849

2. únor 1849

Nové hřízeň v c. k. botanické zahradě

Licitační ohlášení Vys. dekretem ministerstva osvěty ode dne 22. listopadu m. r. č. 7497 a gub. dekr. ode dne 23. prosince m. r. c. 68156 jest zřízení nové hřízně v c. k. botanické zahradě v ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 34, 1.3.1849

4. leden 1849

Malostranští v Praze

Slyšíme z mnohých stran, že měšťané Malostranští v Praze zamýšlejí od ostatní Prahy se odtrhnouti a sami pro sebe obec míti, tak sice, žeby Malá strana v každém ohledu sama městem byla. Měli by ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 3, 4.1.1849