Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Pražský hrad'

z dobového tisku

3. březen 1849

Prof. Mařan kanovníkem

Na uprázdněné místo kanovnické na hradě Pražském byl zvolen ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849