Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Radecký'

z dobového tisku

30. březen 1849

Radecký prý táhne na Turin

Dle nejnovějších zpráv z Vlach neuzavřel Radecký žádné příměří, protože mu nechtěli ponechati pevnost Alessandrii. Nyní prý táhne Radecký na Turin, hrabě Vratislav obsadil Novaru, a vévoda ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

27. březen 1849

Maršál hr. Radecký

Včera k večeru bylo na rozích v Praze čísti: Pan ministr války sdělil p. podmarš. hraběti Khevenhüllerovi dnes o 3 hod. 30 m. ráno tuto telegrafickou depeši: Maršál hr. Radecký shromáždil své ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 73, 27.3.1849

17. březen 1849

Radecký vydal proklamaci

Z Milán a 17. března. Dnes vydal Radecký proklamaci, v níž oznamuje obyvalelům Milánským, že opouští v čele svého vojska Milán, aby zahnal věrolomného nepřítele a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

12. březen 1849

Vaše nejvřelejší přání jsou vyplněna

Za příčinou vypovězeného příměří se Sardinskem vydal Radecký dne 12. března následující provolání na své vojsko: „Vojínové! Vaše nejvřelejší přání jsou vy... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

3. březen 1849

Diplom Radeckému

Obec Videňská poslala Radeckému diplom od Grillparzera vyhotovený a od mnoha zdejších umělců skvostně vyvedený, v němž mu ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 53, 3.3.1849

31. leden 1849

Radecký armádu stáhl k řece Ticino

Z Milána oznamují nejnovější zprávy od 31. t. m., že maršál Radecký armádu stáhl k řece Ticino, a že je na všechny strany k boji hotova. Zásoby zbraně ve mnohých městech nalezené jeví, že šlechla ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849

Články na téma 'Radecký'

z dobového tisku

24. květen 1849

Hrabě Josef Radecký

Dvorní radda Hackländer, který provází rakouské vojsko ve Vlaších a často s Radeckým obcuje, píše o něm takto do Augsburských novin: Hrabě Josef Radecký bude dne 2. listopadu 83 roků stár, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 121, 24.5.1849

19. duben 1849

Hrabě Josef Radecký

Hrabě Josef Radecký byl 2. listop. 83 let stár; je zavalitý ale nevelký, jeho chod je rychlý, přímý. Hlavu nosí vysoko, jeho tvář je příjemná. Rád se směje a veselí se při čtení vítězných zpráv, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 92, 19.4.1849

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Z Milána 26. února píši Štýrsko-Hradecké Noviny o nepokojích a nastávající válce takto: Maršál Radecký ujišžťoval své vojsko, že za 5 nebo 6 neděl se rozhodne, zdali ve Vlaších válka nebo mír ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

11. únor 1849

Přehled vojska rakauského

Myslíme, že učiníme vhod našemu obecenstvu, kladouce zde krátký přehled vojska rakouského:

Hlava vojska rakouského: JM. František Josef I. Generální pobočník: gen. maj. hrabě Karel Grünne. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

11. únor 1849

Operace proti Benátkám

V Trevisu očekávají maršála Radeckého, aby operace proti Benátkám započal. Za jisté se pokládá, že se budou házeti z balonů do města půmy; zní to podivně, ale zkušení děloslřelci to silně ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 36, 11.2.1849

Kdo je kdo

Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče byl český šlechtic a rakouský maršál (od 1836), považovaný za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století, příslušník rodu Radeckých z Radče. ... Celý text

Zdroj: Wikipedia