Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Rakousko'

z dobového tisku

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny. V otázce bankovní byla již dosažena úplná shoda, i byly generální radě rakousko-uherské banky ... Celý text

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

6. listopad 1848

Nové mapy Rakouska

Z Vídně dne 6. list.
Mámo před sebou rozvrh nové národo- a zeměpisné mapy Rakouska, dílo to ohromné, jehož vyvedení na rozkaz ministerstva podniknuto jest a za bezpečnou rukovět a měřítko při ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 17, 20.1.1849

17. duben 1849

Baron Welden velitelem v Uhřích

Císař odevzdal polnímu zbrojmistrovi baronovi Weldenovi komando nad vojskem v Uhřích a v Sedmihradech bojujícím, a zvolil polního podmaršála barona Böhma za komandujícího generála pro Hoření a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 90, 17.4.1849

31. březen 1849

Benátský palác v Římě

Z Říma 31. břez.

Rakousku patří v Římě tak zvaný benátský palác, v němž rakouští vyslancové sídlili. Nyni diktatorní vláda jej ale obsadila a vyvěsila na něm korouhev republiky S. Marco, ke ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 86, 12.4.1849

30. březen 1849

Radecký prý táhne na Turin

Dle nejnovějších zpráv z Vlach neuzavřel Radecký žádné příměří, protože mu nechtěli ponechati pevnost Alessandrii. Nyní prý táhne Radecký na Turin, hrabě Vratislav obsadil Novaru, a vévoda ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 76, 30.3.1849

15. březen 1849

Připis papeže

Z Říma 15. března. Papež zaslal ke čtyřem hlavním mocnostem katolickým, Rakousku, Francousku, Španělsku a Neapolsku, kterým při volbě papeže přísluší veto, zvláštní připis, v kterém ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 74, 28.3.1849

12. březen 1849

Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří

Vídeňské noviny „Lloyd" přinášejí z Milána od 12. března velmi důležitou zprávu, že totiž tohoto dne Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří. Začala by ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

4. březen 1849

Generál Sabatelli

Z Neapole, 18. Února.
Generál Sabatelli, kterýž před nějakým časem přes Gaëtu a Terst do Holomouce jel, aby poměry vyslanské mezi Neapolskem a Rakouskem obnovill, odebéře se až do Ruska, aby ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 39, 9.3.1849

2. březen 1849

Rakušané táhnou proti Toskánsku

Janovské Noviny od 2. března potvrzují zprávu, že táhne 6000 Bakušanů (a Modenských) proti Toskánsku, a oznamují, že Guerazzi žádal sardinskou ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 59, 10.3.1849

26. únor 1849

Odpověd rakouské vlády do Madridu

Z Madridu, 26, Února.
Zdejší vláda obdržela včera z Holomouce od rakouské vlády odpověd na svůj připis od 21. Prosince, v kterém Španělsko všecky katolické státy vybízí, aby se vespolek ... Celý text

Zdroj: Pražské noviny č. 41, 13.3.1849

23. únor 1849

Přání rakouské strany sjezdu Brusselského

Z Londýna dne 23. února píše Times: Hrabě Colloredo přijel sem, ne aby nastoupil hned své místo jakožto vyslanec rakouský u dvoru anglického, nýbrž jen aby vládě anglické oznámil přání vlády ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 52, 2.3.1849

17. únor 1849

Sezení říšské raddy

Z Mnichova 17. února.
Dnešní sezení říšské raddy bylo velmi zajímavé. Na návrh hraběte Arco-Valley-a hlasovala komora jednohlasně vyvoláním jmen pro jeho vyjádřeni: „Komora říšských radd ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849

17. únor 1849

Papežova žádost o intervenci rakouskou

Z Gaety od 17. února se píše, že papež ke kardinálům promluvil, že se raději poděkuje, nežli by Rakousko o intervenci žádal. Na to prý kardinál Macchi odpověděl: „Svatý Otče, vy nesmíte a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

13. únor 1849

Obrazárna Benátská

Anglický časopis Alheneum oznamuje, že prý bude obrazárna Benátská, jedna z nejznamenilějších v Evropě, prodána, a sice proto, aby za stržené peníze mohla být válka s Rakouskem udržena. Mnoho osob ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

7. únor 1849

Schmerling ve Frankfurtu

Schmerling se vyjádřil ve Frankfurtu říšskému ministerstvu, že chce Rakousko v hlavních věcech tou samou cestou kráčeti k usjednocení nár. sněmu s německými ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849

Stalo se na téma 'Rakousko'

z dobového tisku

2. prosinec 1805

Bitva u Slavkova

V bitvě u Slavkova, známé také jako „Bitva tří císařů“, porazil císař Napoleon Bonaparte v čele armády Francouzského císařství spojenecká vojska Rakouska a Ruska.

Zdroj: Wikipedia

listopad 1885

Ministerské porady Rakousko-Uherské

Ministerské porady za příčinou nového vyrovnání s Uhrami vedly již k výsledku, i byly zatím ukončeny.

Zdroj: Světozor č. 49, 1885

5. duben 1849

Poslanci rakousští se vrací domů

Poslancům rakouským na nár. sněmu německém od vlády podány jsou peníze na cestu, aby se domů navrátili.

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

17. březen 1849

Rakouské přímoří ve stavu váleční

Na zprávu o vypovězení příměří od strany Sardinska prohlásil guvernér rakouského přímoří Terst a celou provincií dne 17. t. m. ve stav váleční.

Zdroj: Národní Noviny č. 67, 20.3.1849

12. březen 1849

Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří

Vídeňské noviny „Lloyd" přinášejí z Milána od 12. března velmi důležitou zprávu, že totiž tohoto dne Sardinsko vypovědělo Rakousku příměří. Začala by tedy válka 19. neb 20. tohoto měsíce.

Zdroj: Národní Noviny č. 66, 18.3.1849

Články na téma 'Rakousko'

z dobového tisku

20. květen 1849

Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz

O penězích ruských.

Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849

4. květen 1849

Sardinská válka

Škoda, již Rakousko válkou sardinskou utrpělo, obnáší asi 70,000.000 zlatých, a sice byly příjmy zmenšeny o 10,000.000 zl., vydání ale na vojsko zvětšeno o 30,000.000 zl.; škoda na aerárních ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 105, 4.5.1849

5. duben 1849

Také Slované v Rakousích bydlí

Poměr, v jakém stávaly za minulých Metternichových časů Augsburgské Noviny k rakouské vládě, jest každému povědomý: byly to jediné zahraničné noviny německé, které takřka pro Rakousko vycházely, ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 81, 5.4.1849

25. březen 1849

Daně v největšich státech

Jeden francouský časopis přináší následující přehled, kolik každá osoba v největšich 6 státech evropejských a amerických platí daně. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 72, 25.3.1849

18. březen 1849

Přípravy k válce ve Vlaších

18. března. Noviny Temps přinášejí o přípravách k válce ve Vlaších tyto zprávy:

Co piemontská armáda do Lombardska postupuje, rozkázala současně sardinská vláda vojsku, aby i na moři učinilo ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 71, 24.3.1849

13. únor 1849

Státní dluhy

Státní dluhy nejhlavnějších mocnářství podlé ang. časopisu "Daily News" jsou následující: Velká Brittane 8600 mil. zl. stříbra, Francousko 3200 mil. zl., Holland 1600 mil. zl., Rusko s Polskem ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849

12. únor 1849

Státní dluhy

První veřejný porotní soud v Praze. Dne 12. února viděla Praha první pravý konstituční saud, jenžto se dál veřejně, austně, kdežto nesaudili auředníci, nýbrž občané sami. Svato-Václavská síň, toto ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849