Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Rossi'

z dobového tisku

7. listopad 1848

Přehlížka administračních dluhů

Z Říma 7. listopadu.
Hrabě Rossi pokračuje statně na cestě reformy a pokroku ve vší tichosti. Včera započala všeobecná přehlížka větších i menších administračních dluhů a ouvěrků vše... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 195, 25.11.1848