Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Segedín'

z dobového tisku

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Jak známo, byli Segedínští posud nejhorlivější přívrženci Košutovi. Jeho ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

10. leden 1849

Vzdání Peště

Hlavní zásluhu o vzdání Peště lehkým tak spůsobem má bývalý madarský ministr Déak, který jak nedávno ve sněmu politiku Košutovu porazil, tak i nyní vojsko přemluvil, aby ustálo od bránění ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 8, 10.1.1849

4. leden 1849

Košut u Segedina

Z Vídně dne 4. ledna.
Košut, jak se podobá, sestředí své síly u Segedina v pustinách mezi Tisou a Dunajem, spoléhaje na tamní Jazygy a Kumány; Segedin jo otevřené, špatnou tvrzí opat... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 5, 6.1.1849

Stalo se na téma 'Segedín'

z dobového tisku

18. únor 1849

Kontribuce Segedínským

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849

28. leden 1849

Jásot obyvatelů Kečkemetských

Dle zpráv z Peště od 2. t. m. vtáhlo cís. vojsko dne 28. t. m. v náramném jásotu obyvatelů Kečkemetských do jejich města. Prchající maď. vojsko shromážďuje se u Segedína, a zdá se, jakoby se tam opět postaviti chtělo.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849