Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Šlesvicko-Holštýnsko'

z dobového tisku

1. květen 1849

Vláda v Římě nemá již žádných peněz

Limburské vojsko nepotáhne do Šlesvík-Holštýnu, poněvadž nechce belgická ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 102, 1.5.1849

6. březen 1849

Válka s Dánskem

Pro možné vypuknutí války s Dánskem bude na meklenburgském pomezí státi pruský observační sbor 20.000 mužů silný, jehož hlavní stan bude v Perlebergu. Pro ochranu vévodství Šlesvík-Holštýna ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 55, 6.3.1849

Články na téma 'Šlesvicko-Holštýnsko'

z dobového tisku

26. únor 1849

Armáda jest k válce připravena

Věc šlesvík-holštýnská vyjde jak se zdá opět na dějiště. Dánsko s Ruskem spojené vypovědělo příměří a Němci se chystají k boji. Na rozkaz pruského generála Bonina započne se co nejdříve pracovati ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 56, 7.3.1849

24. leden 1849

Slesvík-Holštýn

Ze Slesvík-Holštýna 24. ledna. Koluje pověst, že Francousko, Anglicko, Rusko a Švédsko se opětně zaručily k nerozdilnosti Šlesvíka od Dánská; co na ní jest pravdivého, týká se jediné Ruska a ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849