Když bývalo XIX. století

Zprávy na téma 'Slovensko'

z dobového tisku

13. květen 1849

Slovenské vládní noviny

Ve Vídni budou vycházeti slovenské vládní noviny, pod redakcí p. doktora Radlinského, katolíka a p. Licharda, evangelíka, a sice pravopisem českým, klerý Slováci nyní pro přiblížení se přijmou. ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 115, 16.5.1849

Články na téma 'Slovensko'

z dobového tisku

21. leden 1849

Uhry

Dle pokroků, které se vojínům rakouským v Uhrách denně vždy lépe a lépe daří, jest se co nejdříve ouplného vydobytí a zavedení pořádku v této říši nadíti. Jak as ten pořádek vypadne, až dosavado ... Celý text

Zdroj: Národní Noviny č. 18, 21.1.1849